Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

We wszystkich krajach europejskich funkcjonują na terenach wiejskich gospodarstwa agroturystyczne, definiowane jako wypoczynek u rolnika oraz obiekty turystyczne jako wypoczynek na wsi. Wypoczynek u rolnika to wypoczynek oparty przede wszystkim o zasoby gospodarstwa rolnego oraz o przyrodę, kulturę regionu i kuchnię regionalną. Poszczególne państwa
wspierają agroturystykę, jako jedną z form zwiększania dochodów gospodarstw rolnych. Stawiają równocześnie prawne wymogi związane z prowadzeniem tego typu działalności. Natomiast organizacje lub związki branżowe zrzeszające kwaterodawców dbają o jakość usług w promowanych przez nie obiektach, ponieważ muszą mieć pewność, iż klient wybierając polecany obiekt, będzie zadowolony z wyboru. W tym celu tworzą systemy oceniające zarówno sam obiekt, jak i usługi w nim świadczone.

Są trzy modele kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej:
1. Obligatoryjny, czyli obowiązkowy w danym kraju.
2. Dobrowolny, prowadzony przez organizacje pozarządowe lub związki branżowe.
3. Mieszany, tzn. część wymogów podstawowych wprowadzanych jest ustawowo, a część wymogów wypracowują organizacje pozarządowe czy związki branżowe.
Obligatoryjna kategoryzacja obowiązuje na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii i we Włoszech.

Wielka Brytania, Irlandia
Kryteria dla wszystkich obiektów noclegowych, zarówno w mieście, jak i na wsi, zostały urzędowo ustalone przez Krajową Organizację Turystyki (VisitEngland) w zakresie zakwaterowania i obsługi. Od 2006 roku Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna przyjęły jednolite standardy w zakresie oceny jakości obiektów noclegowych i hotelowych. Oceniane są usługi,
udogodnienia dla gości, jakość obsługi, gościnność personelu, wyżywienie oraz czystość i higiena.
Przyjęty system wprowadza oznakowanie kategorii gwiazdkami (od 1 do 5), a wyjątkowe obiekty otrzymują dodatkowe wyróżnienia (Złote i Srebrne Odznaki).

Włochy
We Włoszech wymogi zawarto w ustawie krajowej, a na jej bazie tworzone są wymogi regionalne. Przykładem może być Umbria, gdzie działalność agroturystyczną reguluje prawo regionalne z 1997 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę 31/98, 37/99 Obiekty skategoryzowane oznakowane są w skali od 1 – 5 słoneczników umieszczanych
wraz ze znakiem graficznym Agriturismo Italia. Im wyższa kategoria tym wyższe wymagania.
Poza tym regiony i autonomiczne prowincje przy wdrażaniu wspólnej metodologii klasyfikacji gospodarstw mogą uwzględniać specyficzne dla swojego obszaru warunki przyrodniczo-krajobrazowe i korzystając z wytycznych ministerstwa dodawać własne kryteria. Dodatkowo region Umbria wydał w 2014 roku ustawę określającą zasady funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych, społecznych i socjalnych.
W większości państw europejskich kategoryzacja obiektów turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych jest dobrowolna. Należą do nich między innymi: Francja, Austria czy Niemcy.

Francja
Gites de France to najstarsza w Europie organizacja zrzeszająca kwaterodawców, działająca od 1955 r. i jest właścicielem najstarszego systemu kategoryzacji ponieważ liczy ponad 50 lat. System ten miał duży wpływ na jakość świadczonych usług i odegrał znaczącą rolę w marketingu. W zależności od ściśle określonych cech gospodarstwa poddanego kategoryzacji przyznaje się kłosy od 1 do 5. System ten ulegał modyfikacji, do 1995 roku nadawano kategorię w skali od 1 do
3 kłosów. Ocena jest bardzo rozbudowana. Im wyższa kategoria tym wzrastają również wymagania.
W ocenie bierze się pod uwagę, takie elementy, jak:
1. Środowisko i lokalizacja obiektu;
2. Pełna informacja w obiekcie: turystyczna, regulaminy, cenniki
i oferowane usługi;
3. Infrastruktura mająca wpływ na komfort pobytu gości;

4. Baza noclegowa: pokoje gościnne, np. minimalna powierzchnia pokoju 2 osobowego musi wynosić dla kategorii:1 i 2 kłosy - 12m 2 + 3 m2 dla następnej osoby, 3 kłosy -12m 2 + 3 m2 dla następnej osoby – zalecane 14m2, 4 kłosy - 16m 2+ 3 m2 dla następnej osoby, 5 kłosów -20m 2- i obowiązkowy węzeł higieniczno-sanitarny (WHS-skrót) czyli łazienka i WC;
5. Oddzielne wymagania dla WHS-ów1.
Organizacja w 2012 roku wydała poradnik dla kwaterodawców ,,Rejoignez-NOUS’’, pokazujący korzyści z przynależności do organizacji i posługiwania się marką Gîtes de France. Organizacja ta dzięki rozbudowanym strukturom regionalnym z etatowymi pracownikami prowadzi sprzedaż ofert wypoczynkowych dla turystów.

Austria

Austriacka agroturystyka należy do najstarszych w Europie. System kategoryzacji utworzony w 1993 roku, przechodził kilka
aktualizacji i modyfikacji. Ograniczono się tylko do gospodarstw agroturystycznych, a kryteria oceny produktu odgrywają znaczącą rolę. Sam system jest częścią marki. Są określone wspólne kryteria ogólne oraz oddzielne dla samodzielnych jednostek mieszkalnych, pokoi gościnnych i łazienek. Poza tym bierze się pod uwagę doświadczenie gospodarzy, udogodnienia oraz jakość usług. Gospodarstwo może otrzymać kategorię od 1 – 4 stokrotek. Posługiwać się marką Urlaub
am Bauernhof i mieć możliwość promowania się w katalogach stowarzyszenia mogą tylko te gospodarstwa, które otrzymały minimum 2 stokrotki

 

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo