Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Aktualizacja nowego systemu WBN.

Należy pobrać najnowszą wersję aplikacji z tego linku

http://pftw.pl/setup_nowy.rar

- proszę skopiować link (zaznaczyć, kliknąć prawym guzikiem myszki kopiuj, następnie należy otworzyć przeglądarkę internetową wkleić link i kliknąć enter). Chwilę czekamy aż się pobierze. Kolejny krok - klikamy zapisz - wybieramy dysk na którym jest zapisany poprzedni system. Po zapisaniu należy wejść w ten plik - klikamy na ikonkę setup.rar.- następnie setup.exe (licencji nie trzeba kupować, można kliknąć zamknij - chodzi o wyskakującą informację) i na końcu klikamy ikonkę znajdującą się w górnym lewym rogu - wypakuj do - wypakuj i aktualizuj plik - zapisz. Następnie należy postępować zgodnie z kreatorem.  

 2) Ważne!!! Nie ma potrzeby odinstalowywania starej wersji aplikacji, trzeba natomiast najnowszą wersję aplikacji zainstalować dokładnie w miejscu starej. 

3) Uruchomić aplikacje, zalogować się i pobrać wnioski jeszcze raz - powinno teraz pobrać brakujące wnioski. 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

1) Po uruchomieniu pliku n.p."setup.exe" następuje proces instalacji oprogramowania na komputerze inspektora.

2) Instalator otworzy standardowe okienko systemowe „Kreator Instalacji programu Wiejska Baza Noclegowa” - Po zapoznaniu się z informacjami, należy kliknąć przycisk „Dalej”.

3) Następnie otworzy się kolejne okno - tutaj z możliwością wybrania katalogu, w którym program będzie zainstalowany. ( Automatycznie instalator zasugeruje zainstalowanie programu w katalogu „C:\Program Files\WBN” ). Po wybraniu miejsca instalacji należy kliknąć przycisk „Dalej”.

4) W kolejnym okienku instalacji „Kreator” poinformuje nas o stworzeniu skrótu do programu w folderze „Menu Start”. Klikamy „Dalej” .

5) Następnym krokiem będzie możliwość wyboru „Utworzenia ikony na pulpicie”. Zaznaczamy „Utwórz ikonę na pulpicie” lub ignorujemy i klikamy „Dalej”.

6) Ostatnim okienkiem kreatora instalacji, będzie okienko „Gotowy do rozpoczęcia instalacji”. W tym okienku przedstawione zostaną, wybrane przez nas ustawienia - czyli „lokalizacja docelowa”, „Folder w Menu Start” oraz „Dodatkowe Zadania”. Wszystkie ustawienia instalacji możemy zmienić wybierając przycisk „Wstecz”. Jeżeli ustawienia się zgadzają, klikamy przycisk „Instaluj”.

7) Po wybraniu przycisku „Instaluj” program zostanie zainstalowany. Następnie pojawi się ostatnie okno z informacją o możliwości uruchomieniu programu po zakończeniu instalacji.

 

PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI

1) Po uruchomieniu programu pojawi się „Główne Okno Aplikacji”, w którego skład wchodziły będą takie elementy jak: Górny pasek menu, Okno z listą „Twoje kategoryzacje”, oraz dolna belka z przyciskami „Sprawdź statusy”, „Pobierz wnioski” oraz „Zamknij”.

2) Utworzenie Konta Inspektora - Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać to wybrać z „Górnego Paska Menu” pozycję „Inspektor” i kolejno „Moje Dane”. Po wyborze pozycji „Moje Dane” pojawi się okno do wprowadzenia danych inspektora.

3) Inspektor wprowadza swoje dane: Imię, Nazwisko oraz NIP w celu założenia lokalnej bazy kategoryzacji, przypisanej do konkretnego inspektora. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Okienko „Moje Dane” zamknie się i pojawi się informacja „”, klikamy „OK” i program wraca do „Głównego Okna Aplikacji”.

 

KIEDY INSPEKTOR MA ZAINSTALOWANĄ WERSJĘ TESTOWĄ APLIKACJI

1) W pierwszym kroku należy odinstalować obecnie zainstalowaną aplikację - Proszę przejść do "Panelu sterowania", następnie wybrać dział "Dodaj lub usuń programy" lub "Programy i funkcje (w przypadku Windows Vista i Windows 7 )".

2) W oknie "Dodaj lub usuń programy" lub "Programy i funkcje" należy odnaleźć program "Wiejska Baza Noclegowa" i wybrać opcję "odinstaluj"

3) Po odinstalowaniu programu należy przejść do katalogu "Program Files" lub "Pliki programów" na dysku systemowym ( zazwyczaj dysk C:) i upewnić się czy katalog "WBN" lub "Wiejska Baza Noclegowa" został usunięty - jeżeli katalog "WBN" lub "Wiejska Baza Noclegowa" znajduje się w tym katalogu należy go usunąć za pomocą klawisz "delete" lub klikając na tym katalogu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "usuń"

4) Po kompletnym usunięciu starszej wersji aplikacji z komputera, należy pobrać spakowaną wersję instalacyjną nowej aplikacji z tego linku:

http://pftw.pl/setup_nowy.rar

5) Po pobraniu pliku setup.rar należy go rozpakować i zainstalować najnowszą wersję aplikacji

 

LINK DO APLIKACJI

http://pftw.pl/setup_nowy.rar

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo