Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Szkolenie - Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej. 

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych i gastronomicznych, producentów rolnych i osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, jak i innych podmiotów branżowych. 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dołączoną Informacją o uczestniku do dnia 17.05.2013 r. pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres:  t.sedzik@cdr.gov.pl.

 

Materiały do pobrania:

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo