Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Szkolenie - Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie

Jesienią Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będzie realizowała II część projektu „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie”. W ramach projektu odbędą się 3 szkolenia 4-dniowe z tego tematu – pierwsze w ostatnim tygodniu września.

Celem szkoleń będzie nie tylko zapoznanie uczestników z zasadami działania innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest geocaching, ale praktyczne jego zastosowanie w rozwoju turystyki wiejskiej. W ramach zajęć zostaną wypracowane koncepcje produktów turystycznych, które przyczynią się do zwiększenia pobytów na wsi turystów z Polski oraz zagranicy.

Warsztaty adresowane są nie tylko  do kwaterodawców, ale również przedstawicieli lokalnych samorządów, stowarzyszeń i innych usługodawców, którzy są pasjonatami innowacyjnego podejścia do turystyki.

Dlatego bardzo prosimy o przekazanie nam adresów osób ze swojego terenu, które wyrażą chęć uczestnictwa w takim szkoleniu, a po jego zakończeniu będą na swoim terenie zakładać skrytki, rejestrować je w bazie internetowej i co bardzo ważne przez cały czas je administrować.

Na podstawie tych zgłoszeń będziemy kwalifikować na szkolenia i na terenie (województwo), na którym będzie najwięcej chętnych, postaramy się zrobić szkolenie. Koszt uczestnictwa - 100zł

            Informację na temat zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

Krystyna Drąg, drag@agroturystyka.pl, Tel. 602 305 330.

Informacja o szkoleniu -

Karta zgłoszeniowa -

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo