Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Nabór wniosków przez Lokalne Grupy Działania o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.

LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

 

   

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

dolnośląskie

29.07.2013

12.08.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" 

dolnośląskie

19.08.2013

02.09.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

dolnośląskie

26.08.2013

13.09.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

łódzkie

15.07.2013

12.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

małopolskie

31.07.2013

13.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

małopolskie

30.07.2013

26.08.2013

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

małopolskie

26.07.2013

23.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia"

małopolskie

19.07.2013

14.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

mazowieckie

09.08.2013

23.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"

podlaskie

24.07.2013

07.08.2013

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia

pomorskie

22.07.2013

20.08.2013

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

   

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

dolnośląskie

29.07.2013

12.08.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" 

dolnośląskie

19.08.2013

02.09.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

dolnośląskie

26.08.2013

13.09.2013

Lokalna Grupa Działania LIDER A4

dolnośląskie

02.09.2013

16.09.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

łódzkie

15.07.2013

12.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

małopolskie

30.07.2013

26.08.2013

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

małopolskie

26.07.2013

23.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Dolina Karpia"

małopolskie

19.07.2013

14.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

mazowieckie

09.08.2013

23.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"

podlaskie

24.07.2013

07.08.2013

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia

pomorskie

22.07.2013

20.08.2013

Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"

śląskie

15.07.2013

13.08.2013

Lokalna Grupa Działania "U Źródeł"

świętokrzyskie

22.07.2013

14.08.2013

Źródło oraz więcej informacji na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007-13-kopiuj-1-1.html

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo