Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Zapraszamy do bezpłatnej reklamy w nowym wydawnictwie kwater skategoryzowanych - Atlas Turystyki Wiejskiej

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej„Gospodarstwa Gościnne” rozpoczyna prace związane z wydaniem Atlasu Turystyki Wiejskiej, który będzie zawierał prezentację wszystkich kwater z aktualną rekomendacją. Kwatery będą zawierały opis gospodarstwa, piktogramy oraz zdjęcia. 

Folder zostanie wydany w wersji polskiej oraz angielskiej. Kolportowany będzie na imprezach promocyjnych w kraju oraz poprzez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej – za granicą. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w folderze jest przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 września 2013 r.
Materiały prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres atlas@agroturystyka.pl lub w wersji papierowej na adres:Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”Al. Kasztanowa 2.24-150 Nałęczów

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo