Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Bezpłatne szkolenie - Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Jeśli jesteś członkiem stowarzyszenia agroturystycznego lub organizacji działającej na rzecz turystyki wiejskiej – zapraszamy na szkolenie! Ten dwuletni ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu turystyki, przyrody i promocji, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty i znaczący wyróżnik oferty turystycznej. Praca odbywać się będzie w zespołach w 6 obszarach makroregionalnych, które będą na bieżąco pracować nad ofertami agroturystycznymi wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by przyciągały turystów przez cały rok. Najlepsze oferty zostaną wyróżnione nowatorskim ekooznaczeniem.   Zapraszamy do udziału w całym projekcie tj. cyklu 4 szkoleń, przewidzianym na lata 2014 i 2015, praktycznego zaangażowania w tworzenie przyrodniczej oferty turystycznej podczas sezonu letniego 2014, współpracy z zespołem nad jej promocją i wdrożeniem w roku 2015, upowszechniania zdobytej wiedzy w swojej organizacji i regionie jej działania.  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwsze szkolenie odbędzie się (w wybranym regionie) już maju lub czerwcu br. Poniżej informacja o projekcie razem z harmonogram działań i programem szkoleń regionalnych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenie klikając w: FORMULARZ REKRUTACYJNY

O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Ewą Świerkulą mail: e.swierkula@ine-isd.org.pl lub tel.: 22 851 04 02.

Zapraszamy także na stronę informacyjną projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo