Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu - konferencja

22 października odbędzie się konferencja pt. Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która odbędzie się o godzinie 10.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie (ul. Elektoralna 12). Głównym założeniem konferencji jest wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej na terenie województwa mazowieckiego i wykorzystanie wieloletnich doświadczeń i działań podejmowanych przez instytucje i osoby zaineresowane tą tematyką. W czasie trwania konferencji odbędzie się uroczyste podsumowanie tegorocznego wojewódzkiego konkursu ,,Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”.

Główne tematy omawiane w czasie trwania konferencji:

Sukcesy i problemy rozwoju agroturystyki w Polsce; Ruch turystyczny na Mazowszu - stan obecny i perspektywy rozwoju; Kultura ludowa w rozwoju turystyki wiejskiej; Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki; Doradztwo rolnicze w rozwoju turystyki  wiejskiej; Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu; Moda na Mazowsze – między turystyką, stylem życia a rozwojem regionalnym, Zainteresowanie agroturystyką wśród mieszkańców Warszawy; Instrumenty promocji w turystyce; Budowanie relacji z mediami; Działalność promocyjna w turystyce wiejskiej; Wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań w turystyce wiejskiej

 

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo