Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Dnia 16 kwietnia 2015 roku w Kobyłce k/Warszawy, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Pan Wiesław Czerniec - Prezes Federacji, który powitał Prezesów oraz Przedstawicieli Stowarzyszenia i przedstawił program Walnego Zebrania.Zebraniu przewodniczyła Pani Krystyna Drąg.Na zebraniu odbyły sie wybory do Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".


W skład zarządu weszli:

Wiesław Czerniec - Prezes Zarządu
Krystyna Drąg - Wiceprezes
Violetta Wawszczak - Sekretarz
Andrzej Mikołajewicz - Członek Zarządu
Aneta Mazurek - Członek Zarzadu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Stocki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej KWiatkowski - Członek Zarządu
Barbara Głebocka - Członek Zarządu

W trakcie trwania zebrania, przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2014 rok.
Przedstawiono także sprawozdanie finansowe oraz plany działalności na rok 2015.
Sprawozdanie merytoryczne oraz plan pracy przedstawił Pan Wiesław Czerniec.
Opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu w 2014 roku zaprezentował Pan Adam Stocki.
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało jednogłośnie przyjęte, Zarząd uzyskał absolutorium, przyjęto także uchwały dotyczące planu pracy i budżetu na rok 2015.   

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo