Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Zaproszenie na przeprowadzenie bezpłatnej kategoryzacji oraz na szkolenie w ramach projektu z województwa wamińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, iż Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie realizowała I-szy etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.

W ramach projektu istnieje możliwość poddania kategoryzacji obiektu w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’.

Celem realizacji zadania jest:


Realizacja projektu poprawi wizerunek oferowanych usług na obszarze całego województwa.


Korzyści dla kwaterodawcy wynikające ze skategoryzowania obiektu:
1.    Wymagania kategoryzacyjne jako fundament budowania oferty o wysokiej jakości.
2.    Nobilitacja gospodarstwa z przynależności do grupy obiektów markowych.
3.    Umieszczanie tablic rekomendacyjnych: ,,Wypoczynek na wsi’’ lub ,,Wypoczynek u rolnika’’,
4.    wyróżniających obiekt na danym terenie.
5.    Możliwość zamieszczenia logo PFTW ,,GG’’ na własnych materiałach promocyjnych.
6.    Możliwość udziału w akcjach promocyjnych PFTW ,,GG’’ – targi, pikniki, imprezy plenerowe.
7.    Bezpłatna promocja oferty w katalogach polskich i obcojęzycznych.
8.    Zamieszczenie oferty na stronie internetowej www.agritourism.pl w wersji angielskiej.
9.    Wzrost sprzedaży oferty.
10.    Wzrost konkurencyjności oferty w miejscowości, kraju i zagranicą.
11.    Możliwość promocji na rynkach zagranicznych
12.    Profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz,  zagospodarowania terenu.
13.    Zamieszczenie obiektu w aplikacji mobilnej ,,Wieś polska zaprasza’’: www.agroturystyka.pl/app


Skategoryzowane obiekty ułatwiają klientom podjęcie właściwej decyzji i gwarantują im odpowiednio wysoką jakość usług, dzięki czemu pobyt w takim gospodarstwie będzie dawał pełną satysfakcję z wyboru. Najważniejsze korzyści dla turystów to:
•    gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług,
•    satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu,
•    standaryzacja - powtarzalność elementów oferty i jakości usług w kwaterach,
•    możliwość porównania ofert wg obiektywnych kryteriów,
•    przejrzystość ofert dzięki strukturze informacyjnej na portalu www.agroturystyka.pl i łatwość wyszukiwania ofert wg wybranych kryteriów,
•    świadomość możliwości złożenia reklamacji do Federacji,
•    możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania przyjętych kryteriów,
•    platforma współpracy w relacji klient- kwaterodawca dzięki jasnym i zapisanym kryteriom kategoryzacyjnym oraz znanym procedurom odwoławczym,
•    możliwość skorzystania z oferowanych usług dodatkowych: pieczenie chleba, uroczystości okazjonalne, pakiety dla samotnych, oferty dla: rodzin z dziećmi, wędkarzy, grzybiarzy itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem  z bezpłatnej kategoryzacji proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: federacja@agroturystyka.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”, które jest obowiązkowe dla osób zgłaszających obiekt do kategoryzacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań kategoryzacyjnych, obowiązków kwaterodawcy związanych z przygotowaniem obiektu do kategoryzacji oraz otrzymają niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie obiektu zgodnie z wymaganiami oraz otrzymają poradnik pt. „Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności turystycznej na wsi”. Informacja o spotkaniu zostanie przesłana do osób zainteresowanych  kategoryzacją, jak też zainteresowanych tylko szkoleniem, dlatego na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie jakością w turystyce wiejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 maja 2016 roku.
.
Materiały do pobrania:

Karta zgłoszeniowa na przeprowadzenie kategoryzacji obiektu - Pobierz

Karta zgłoszeniowa do uczestnictwa w szkoleniu - Pobierz

Informacja - Pobierz


 Projekt pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’ realizowany w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo