Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Federacja w kwestiach podatkowych odpowiedź z Ministerstwa Fianansów

  Dnia 21 lipca 2016 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” otrzymała list z Ministerstwa Finansów (na prośbę Ministra Rozwoju, Pana Mateusza Morawieckiego) w sprawie  przywrócenie stawki 3%  ryczałtu  od przychodów ewidencjonowanych dla usług hotelarskich.     

W liście czytamy, iż „aktualnie nie są prowadzone prace w kierunku postulowanym w wystąpieniu. Brak jest bowiem uzasadnienia do odjęcia 3% stawką ryczałtu przychodów z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków. Biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług, trudno również znaleźć racjonalne przesłanki, żeby dla celów podatku dochodowego, przychody z tego tytułu nie były zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”.  

      Wg. informacji otrzymanych w liści, Kwaterodawcy dalej mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla działalności agroturystycznej dla czynnych rolników lub płacenie podatków na zasadach ogólnych od działalności gospodarczej. Pośrednią formą pozostaje karta podatkowa.

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo