Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Zaproszenie na przeprowadzenie bezpłatnej kategoryzacji oraz na szkolenie w ramach projektu z województwa warmińsko-mazurskiego

 Uprzejmie informujemy, iż Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 listopada 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazursk iego będzie realizowała II etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’

W ramach projektu istnieje możliwość poddania kategoryzacji obiektu w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’.
Celem realizacji zadania jest:

    Zwiększenie w ciągu dwóch lat wiedzy i umiejętności u 80 usługodawców z terenu Warmii i Mazur w zakresie  konkurencyjności prowadzonej działalności poprzez kategoryzację obiektu
    skategoryzowanie 80 obiektów agroturystycznych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem na wsi mazurskiej
    poprawa świadomości podmiotów świadczących usługi agroturystyczne oraz potencjalnych kwaterodawców na temat możliwości oraz ważności kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej.
    zwiększenie promocji obiektów skategoryzowanych


Realizacja projektu poprawi wizerunek oferowanych usług na obszarze całego województwa.

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające ze skategoryzowania obiektu:
1.    Wymagania kategoryzacyjne jako fundament budowania oferty o wysokiej jakości.
2.    Nobilitacja gospodarstwa z przynależności do grupy obiektów markowych.
3.    Umieszczanie tablic rekomendacyjnych: ,,Wypoczynek na wsi’’ lub ,,Wypoczynek u rolnika’’,
4.    wyróżniających obiekt na danym terenie.
5.    Możliwość zamieszczenia logo PFTW ,,GG’’ na własnych materiałach promocyjnych.
6.    Możliwość udziału w akcjach promocyjnych PFTW ,,GG’’ – targi, pikniki, imprezy plenerowe.
7.    Bezpłatna promocja oferty w katalogach polskich i obcojęzycznych.
8.    Zamieszczenie oferty na stronie internetowej www.agritourism.pl w wersji angielskiej.
9.    Wzrost sprzedaży oferty.
10.    Wzrost konkurencyjności oferty w miejscowości, kraju i zagranicą.
11.    Możliwość promocji na rynkach zagranicznych
12.    Profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz,  zagospodarowania terenu.
13.    Zamieszczenie obiektu w aplikacji mobilnej ,,Wieś polska zaprasza’’: www.agroturystyka.pl/app


Skategoryzowane obiekty ułatwiają klientom podjęcie właściwej decyzji i gwarantują im odpowiednio wysoką jakość usług, dzięki czemu pobyt w takim gospodarstwie będzie dawał pełną satysfakcję z wyboru. Najważniejsze korzyści dla turystów to:
•    gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług,
•    satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu,
•    standaryzacja - powtarzalność elementów oferty i jakości usług w kwaterach,
•    możliwość porównania ofert wg obiektywnych kryteriów,
•    przejrzystość ofert dzięki strukturze informacyjnej na portalu www.agroturystyka.pl i łatwość wyszukiwania ofert wg wybranych kryteriów,
•    świadomość możliwości złożenia reklamacji do Federacji,
•    możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania przyjętych kryteriów,
•    platforma współpracy w relacji klient- kwaterodawca dzięki jasnym i zapisanym kryteriom kategoryzacyjnym oraz znanym procedurom odwoławczym,
•    możliwość skorzystania z oferowanych usług dodatkowych: pieczenie chleba, uroczystości okazjonalne, pakiety dla samotnych, oferty dla: rodzin z dziećmi, wędkarzy, grzybiarzy itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem  z bezpłatnej kategoryzacji proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: federacja@agroturystyka.pl

Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”, które jest obowiązkowe dla osób zgłaszających obiekt do kategoryzacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań kategoryzacyjnych, obowiązków kwaterodawcy związanych z przygotowaniem obiektu do kategoryzacji oraz otrzymają niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie obiektu zgodnie z wymaganiami oraz otrzymają poradnik pt. „Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności turystycznej na wsi”. Informacja o spotkaniu zostanie przesłana do osób zainteresowanych  kategoryzacją, jak też zainteresowanych tylko szkoleniem, dlatego na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie jakością w turystyce wiejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2017 roku.

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo