Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Bezpłatna kategoryzacja oraz szkolenie z województwa warmińsko-mazurskiego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 listopada 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie realizowała II-szy etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.W ramach projektu istnieje możliwość poddania bezpłatnej kategoryzacji obiektu w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’.

Celem realizacji zadania jest:

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające ze skategoryzowania obiektu:
1.    Wymagania kategoryzacyjne jako fundament budowania oferty o wysokiej jakości.
2.    Nobilitacja gospodarstwa z przynależności do grupy obiektów markowych.
3.    Umieszczanie tablic rekomendacyjnych: ,,Wypoczynek na wsi’’ lub ,,Wypoczynek u rolnika’’,  
4.    wyróżniających obiekt na danym terenie.
5.    Możliwość zamieszczenia logo PFTW ,,GG’’ na własnych materiałach promocyjnych.
6.    Możliwość udziału w akcjach promocyjnych PFTW ,,GG’’ – targi, pikniki, imprezy plenerowe.
7.    Bezpłatna promocja oferty w katalogach polskich i obcojęzycznych.
8.    Zamieszczenie oferty na stronie internetowej www.agritourism.pl w wersji angielskiej.
9.    Wzrost sprzedaży oferty.
10.    Wzrost konkurencyjności oferty w miejscowości, kraju i zagranicą.
11.    Możliwość promocji na rynkach zagranicznych
12.    Profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz,  zagospodarowania terenu.
13.    Zamieszczenie obiektu w aplikacji mobilnej ,,Wieś polska zaprasza’’: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.agroturystyka&hl=pl


Skategoryzowane obiekty ułatwiają klientom podjęcie właściwej decyzji i gwarantują im odpowiednio wysoką jakość usług, dzięki czemu pobyt w takim gospodarstwie będzie dawał pełną satysfakcję z wyboru. Najważniejsze korzyści dla turystów to:
•    gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług,
•    satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu,
•    standaryzacja - powtarzalność elementów oferty i jakości usług w kwaterach,
•    możliwość porównania ofert wg obiektywnych kryteriów,
•    przejrzystość ofert dzięki strukturze informacyjnej na portalu www.agroturystyka.pl i łatwość wyszukiwania ofert wg wybranych kryteriów,
•    świadomość możliwości złożenia reklamacji do Federacji,
•    możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania przyjętych kryteriów,
•    platforma współpracy w relacji klient- kwaterodawca dzięki jasnym i zapisanym kryteriom kategoryzacyjnym oraz znanym procedurom odwoławczym,
•    możliwość skorzystania z oferowanych usług dodatkowych: pieczenie chleba, uroczystości okazjonalne, pakiety dla samotnych, oferty dla: rodzin z dziećmi, wędkarzy, grzybiarzy itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem  z bezpłatnej kategoryzacji proszone są o kontakt telefoniczny  81 50 14 311 bądź mailowy federacja@agroturystyka.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”, które jest obowiązkowe dla osób zgłaszających obiekt do kategoryzacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań kategoryzacyjnych, obowiązków kwaterodawcy związanych z przygotowaniem obiektu do kategoryzacji oraz otrzymają niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie obiektu zgodnie z wymaganiami oraz otrzymają poradnik pt. „Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności turystycznej na wsi”. Informacja o spotkaniu zostanie przesłana do osób zainteresowanych  kategoryzacją, jak też zainteresowanych tylko szkoleniem, dlatego na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie jakością w turystyce wiejskiej.

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo