Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Federacji. Wśród zaproszonych gości w Walnym Zebraniu uczestniczyła Pani Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


W czasie zebrania Prezes Zarządu Wiesław Czerniec podsumował działania PFTW "GG" w 2017 roku m.in. Kampanię promocyjną "Odpoczywaj na wsi", stowrzenie nowej strony internetowej "Odpoczywaj na wsi", zrealizowane działania wydawnicze oraz promocyjne.

Poruszano tematy dotyczące podejmowania działań w celu powiększenia grona członków Federacj, aktywności członków oraz zmniejszającej sie liczby obiektów skategoryzowanych.  

W dalszej części zebrania Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Katarzyna Orzechowska, podsumowała minioną Kampanię „Odpoczywaj na wsi” (lata 2016-2017) oraz opowiedziała o obecnej Kampanii na lata 2018-2019 oraz o planach MRiRW.

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo