Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Druga edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”,

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do właścicieli obiektów turystycznych, podmiotów prowadzących działalność turystyczną na wsi oraz m.in. organizacji i stowarzyszeń turystycznych. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.Działanie m.in. polega na wyłonieniu 12 najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach: m.in•    Wypoczynek u rolnika•    Wypoczynek na wsi

Obiekty skategoryzowane, posiadające aktualną rekomendację otrzymują w ramach oceny  dodatkowo 10 punktów (na 60 możliwych w dwóch pierwszych kategoriach). Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie obiekty skategoryzowane do wzięcia udziału w konkursie. Laureaci Konkursu będą objęci szeroką kampanią promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej.  Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 20 lipca 2019 r.  Zapraszam na oficjalną stronę, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz regulamin jak również dane teleadresowe do biura konkursu: https://nawsinajlepiej.polska.travel/.

Celem operacji "Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja" jest zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację konkursu związanego z dobrymi praktykami w turystyce na ww. obszarach. Dzięki konkursowi stworzony zostanie w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi staną się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu. Grupą docelową akcji są turyści podróżujący po kraju, szukający ciekawych i nieoczywistych form spędzania wolnego czasu podczas urlopu oraz mieszkańcy wsi prowadzący lub planujący podjęcie działalności turystycznej i podmioty prowadzące lub planujące podjęcie działalności turystycznej na wsi. Partnerem KSOW w ramach operacji jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest przy udziale jednego dodatkowego partnera jakim jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Umowa na realizacji operacji została zawarta: 14.06.2019 Data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji: 30.09.2019 Operacja podzielona zostanie szczegółowo na II etapy: Etap I – identyfikacja dobrych praktyk Przeprowadzenie konkursu w kategoriach: wypoczynek u rolnika wypoczynek na wsi oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi tradycyjna kuchnia polskiej wsi Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji prasowej Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu). Działania promocyjne będą prowadzone za pomocą narzędzi: Promocja w internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe Publikacja Media elektroniczne prowadzone przez POT Deklarowany zasięg kampanii min. 300 000 użytkowników Przewidywane efekty: Operacja dot. identyfikacji, rozpowszechniania i rekomendowania dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów ofert turystyki wiejskiej oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem będzie tworzenie nowych, lepszych produktów turystycznych związanych z turystyką wiejską. Dzięki realizacji konkursu w ramach zakładanej operacji wybranych zostanie co najmniej 12 dobrych praktyk rozwoju turystyki wiejskiej. Materiały opracowane na zlecenie POT w ramach projektu dostępne są na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/ powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo