Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Szkolenie "Turystyka Wiejska dla niepełnosprawnych" w województwie pomorskim

W dniach 16 - 18 czerwca 2020 roku w województwie pomorskim odbędzie się pierwsze trzydniowe szkolenie organizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" ramach realizacji zadania publicznego pt. "Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych" dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W programie szkolenia:•    Podstawy prawne prowadzenia działalności w „innych obiektach hotelarskich” (minimalne wymagania, przepisy budowlane, itp.).•    Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.•    Praktyczne rozwiązania przyjmowania gości w czasie zagrożenia biologicznego.•    Bezpieczna kwatera•    Wymagania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej- Turystyka osób niepełnosprawnych•    Definicja niepełnosprawności i wynikające z niej problemy związane z obsługą,•    Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego wyzwania dla turystyki wiejskiej•    Wymagania związane z przyjmowaniem w obiektach noclegowych osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 – minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych)•    Zajęcia warsztatowe mające na celu wypracowanie wymagań dla kwater agroturystycznych planujących przyjmowanie osób niepełnosprawnych w zakresie infrastruktury oraz usług towarzyszących, •    Wypracowanie warunków uczestnictwa w produkcie ,,Obiekty przyjazne niepełnosprawnym’’ z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności,•    Ćwiczenia sprawdzające spełnienie wymagań dla osób niepełnosprawnych (kategoryzacja obiektu według wypracowanych kryteriów)•    Przygotowanie oferty pobytowej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zróżnicowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności (warsztaty), •    Promocja oferty dla osób niepełnosprawnych, 

Informacje dodatkowe
Uczestnikom szkolenia w ramach projektu zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie  oraz materiały szkoleniowe.  
O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszenia. Każda osoba zgłaszająca swój udział otrzyma informację dotyczącą zakwalifikowania na szkolenie pocztą elektroniczną.

Na stronie https://agroturystyka.pl/szkolenie__turystyka_wiejska_dla_niepelnosprawnych_w_wojewodztwie_pomorskim_id_1639.html

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo