Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Szkolenie w województwie małopolskim - Turystyka wiejska dla niepełnosprawanych

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2020 roku w województwie małopolskim odbędzie się drugie trzydniowe szkolenie organizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych" dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

W programie szkolenia:

•    Podstawy prawne prowadzenia działalności w „innych obiektach hotelarskich” (minimalne wymagania, przepisy budowlane, itp.).
•    Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
•    Praktyczne rozwiązania przyjmowania gości w czasie zagrożenia biologicznego.
•    Bezpieczna kwatera
•    Wymagania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej- Turystyka osób niepełnosprawnych
•    Definicja niepełnosprawności i wynikające z niej problemy związane z obsługą,
•    Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego wyzwania dla turystyki wiejskiej
•    Wymagania związane z przyjmowaniem w obiektach noclegowych osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 – minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych)
•    Zajęcia warsztatowe mające na celu wypracowanie wymagań dla kwater agroturystycznych planujących przyjmowanie osób niepełnosprawnych w zakresie infrastruktury oraz usług towarzyszących,
•    Wypracowanie warunków uczestnictwa w produkcie ,,Obiekty przyjazne niepełnosprawnym’’ z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności,
•    Ćwiczenia sprawdzające spełnienie wymagań dla osób niepełnosprawnych (kategoryzacja obiektu według wypracowanych kryteriów)
•    Przygotowanie oferty pobytowej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zróżnicowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności (warsztaty),
•    Promocja oferty dla osób niepełnosprawnych,

Na stronie https://agroturystyka.pl/szkolenie_turystyka_wiejska_dla_niepelnosprawnych__malopolska_id_1650.html formularze zgłoszeniowe

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo