Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Seminarium pt. Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw

W dniu 5 września zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt. Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw, które odbędzie się w w Sali Konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, w godz. 11.00 – 16.00

W programie seminarium:
• Referaty wprowadzające: Grażyna Busse – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP oraz Maria Magdalena Poulain – Fundacja 2035:
– Procesy demograficzne w Polsce i Europie – zarys zjawiska oraz trendy
– Specyfika turystyki senioralnej w kontekście wieloaspektowego zróżnicowania wewnątrz kategorii odbiorców 60+
– Zasady przygotowania oferty turystycznej na wsi skierowanej do seniorów – propozycje i przykłady usług wyspecjalizowanych w Polsce i za granicą.
– Przygotowanie kadr dla turystyki wiejskiej w kontekście wymiany pokoleniowej na wsi – próba zdiagnozowania procesu w perspektywie „zarządzania wiekiem i zmianami” (age and change management).
• Dobre praktyki – przykłady gospodarstw agroturystycznych prowadzonych przez młodych oraz niemających następców.
• Warsztaty: Wypracowanie rekomendacji dla działań związanych z problematyką starzenia się kadr w turystyce wiejskiej
• „Nie taki bon turystyczny straszny…..”, czyli realizacja płatności Polskim Bonem Turystycznym w gospodarstwach prowadzonych przez seniorów – Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo