Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Obiekty przyjazne niepełnosprawnym

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” realizuje projekt „Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych”.Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia, podczas których zostały wypracowane kryteria dla następujących rodzajów niepełnosprawności:•    NIESPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – ruchowa•    NIESPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – osoby mające ograniczoną zdolność poznawczą•    NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA - osoby niewidome, osoby niedowidzące•    NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROBLEMAMI ODDECHOWYMI I KRĄŻENIANa stronie www.agroturystyka.pl został opracowany moduł „Obiekty przyjazne niepełnosprawnym", w którym prezentowane są obiekty spełniające kryteria dla poszczególnych niepełnosprawności. 

Obiekty spełniają między innymi wymagania:

Wyznaczone  miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych     
Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (np. brak różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ podnośnik),     
Drzwi wejściowe oraz do pokojów mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; (max. wysokość progu to 2 cm),    
W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów lub ich niwelacja    
Schody wyposażone w poręcze    
W przypadku prowadzenia działalności rolniczej – opis zagrożeń jakie pojawiają się w gospodarstwie,    
Telefony alarmowe, tel./ adres najbliższej placówki medycznej    
Toaleta o powierzchni manewrowej mini. 1,5 m x 1,5 m    
Toaleta wyposażona w: umywalkę niskosyfonową, prysznic bez progu, poręcze i krzesełko pod prysznicem,    
Co najmniej 1 sypialnia  usytułowana na parterze (chyba, że w obiekcie jest winda/ pochylnia/ pozwalająca na swobodne poruszanie się między kondygnacjami)    
Łóżko minimalne wymiary    
Wolna powierzchnia manewrowa mini. 1,5 m x 1,5 m    
Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

https://agroturystyka.pl/zaproszenie_do_promocji_ofert___obiekty_przyjazne_niepelnosprawnym_id_1709.html

powrót
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo