Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014  zawarto umowe na realizację projektu "Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce" pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Wzrost konkurencyjności wiejskiej bazy noclegowej  poprzez rozpropagowanie idei kategoryzacji wśród turystów i usługodawców oraz wydanie obcojęzycznego folderu obiektów skategoryzowanych
Cele szczegółowe:
•    Wypracowanie koncepcji działań związanych z wdrożeniem i promocją kategoryzacji WBN
•    Wypracowanie modelu współpracy podmiotów na rzecz wdrożenia i promocji kategoryzacji WBN
•    Wykorzystanie idei kategoryzacji jako narzędzia budowania produktu turystyki wiejskiej.
•    Przygotowanie grupy osób związanych z turystyką wiejską upowszechniająca system kategoryzacji wbn
•    Zwiększenie efektywności działań marketingowych na rzecz promocji systemu oceny obiektów ;
•    Rozwój edukacji turystycznej z zakresu wpływu podnoszenia jakości usług na konkurencyjność oferty.
•    Zwiększenie liczby licencjonowanych inspektorów.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo