Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce” dofinansowanego ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki, opracowała dokument pt. „Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce”.
Geneza opracowania wiąże się bezpośrednio z problemami obserwowanymi w turystyce wiejskiej,w szczególności w zakresie standaryzacji usług. Przedmiotem niniejszego opracowania jest system kategoryzacji w obiektach wiejskiej bazy noclegowej – główne założenia, problemy oraz rozwój. Zapraszam do zapoznania się z publikacją, prosimy o przesłanie swoich sugestii oraz uwag.

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo