Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Koszty kategoryzacji osób niezrzeszonych

500,00 zł - koszt pełnej kategoryzacji do 5 pokoi i 2 Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (+ VAT)
  20,00 zł - za każdy kolejny pokój (powyżej 5 pokoi) + VAT
  50,00 zł - za każdą następną jednostkę mieszkaniową (powyżej 2 SJM) + VAT

Koszty Kategoryzacji dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniach działający pod patronatem PFTW GG:

420,00 zł - do 5 pokoi lub 2 Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (mieszkania wakacyjne) z VAT
  20,00 zł - za każdy pokój (powyżej 5 pokoi) + VAT
  50,00 zł - za każdą następną jednostkę mieszkaniową (powyżej 2 SJM) + VAT

120,00 – Koszt, który kwaterodawca zobowiązany jest pokryć  w przypadku nieprzygotowania kwatery w pierwszym terminie. Jest to zryczałtowany  koszt powtórnej wizyty inspektorskiej + VAT

Kategoryzacja przeprowadzona po 1 stycznia 2013 posiada okres ważności 4 lata.


Opłatę należy wnieść na konto Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
Bank Zachodni S.A. II Oddział Warszawa  nr. 65 1090 1883 0000 0005 0600 1063

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo