Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację projektu pt. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację projektu pt. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług. Głównym celem projektu jest poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego zapobiegającego rozprzestrzeniania się pandemii wśród turystów.
czytaj więcej...

Obiekty przyjazne niepełnosprawnym

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” realizuje projekt „Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych”.Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia, podczas których zostały wypracowane kryteria dla następujących rodzajów niepełnosprawności:•    NIESPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – ruchowa•    NIESPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – osoby mające ograniczoną zdolność poznawczą•    NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA - osoby niewidome, osoby niedowidzące•    NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROBLEMAMI ODDECHOWYMI I KRĄŻENIANa stronie www.agroturystyka.pl został opracowany moduł „Obiekty przyjazne niepełnosprawnym", w którym prezentowane są obiekty spełniające kryteria dla poszczególnych niepełnosprawności. 
czytaj więcej...

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej oraz promocji gospodarstw agroturystycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w Webinarium pt. "Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej oraz promocji gospodarstw agroturystycznych", które odbędzie się on-line w dniu 27 listopada 2020 r. od godziny 11.00.Czas trwania e-webinarium około 3 godziny.W programie webinarium:• Wymagania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii  • Rola specjalizacji w Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w promocji oferty turystyki wiejskiej• Zagraniczne przykłady wykorzystania kategoryzacji do kształtowania oraz promocji oferty turystyki wiejskiej• Możliwości wykorzystania marki  Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w promocji oferty gospodarstw agroturystycznych• Dobre praktyki w zakresie wykorzystania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej  w gospodarstwach agroturystycznychOsoby zainteresowane uczestnictwem w Webinarium prosimy o rejestrację na stronie https://c2di8n-zjwmhm-upm4ak-kategoryzacja.konfeo.com/pl/groupsUdział w Webinarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały w wersji pdf.
czytaj więcej...

Gry i zabawy jako forma wzbogacenia oferty turystyki wiejskiej

Dnia 20 listopada 2020 r. odbędą się warszxtaty on-line pt. „Gry i zabawy jako forma wzbogacenia oferty turystyki wiejskie". Dobrze pomyślane i przygotowane gry i zabawy służą wzbogaceniu oferty turystyki wiejskiej. Są sposobem na niepogodę i czas po sezonie, pomagają przyciągnąć turystów do wiosek „mniej atrakcyjnych”. Tworzą atmosferę miejsca i zachęcają do powrotów. Dzięki wspólnej zabawie nawiązują się dobre relacje wśród wypoczywających oraz pomiędzy gospodarzami i gośćmi. Podczas warsztatu przedstawione zostaną gry i zabawy możliwe do zastosowania w gospodarstwach agroturystycznych, zagrodach edukacyjnych, wioskach tematycznych, itp. przedsięwzięciach turystyki wiejskiej. Część praktyczna szkolenia poświęcona będzie tworzeniu wstępnych pomysłów na  gry i zabawy możliwe do wykorzystania w turystyce wiejskiej.
czytaj więcej...

Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi

Zapraszamy do uczestnictwa w e-szkoleniu pt. „Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi”. Szkolenie odbędzie się w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi” realizowanej przez  Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   E-szkolenie odbędzie sie dnia 10 listopada 2020 roku od godziny 12.00.  Liczba miejsc ograniczona.  
czytaj więcej...

Zaproszeniedo do udziału w plebiscycie pn. Kwatera z pomysłem.

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w plebiscycie pn. „Kwatera z pomysłem”.Celem akcji jest eksponowanie unikalności oraz różnorodności turystycznej oferty proponującej niecodzienną atmosferę i autentyczność polskiej wsi.  Organizatorem plebiscytu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG w ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi” realizowanej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Udział w plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych.b)    jest osobą pełnoletnią.c)    świadczy usługi hotelarskie, związaną z zakwaterowaniem na obszarach wiejskich, zgłoszoną do właściwej ewidencji wymaganej ustawą  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,d)    Jest zrzeszona w stowarzyszeniu należącym do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” oraz/lub posiadająca aktualną rekomendację  w ramach Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej.
czytaj więcej...

Stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi Odpoczywaj na wsi na Targach Turystycznych WYPOCZYNEK

Targi Turystyczne WYPOCZYNEK i towarzyszący wydarzeniu Toruński Festiwal Smaków odbędą się w nowym terminie w dniach 17 i 18 października 2020 roku w Centrum Targowym PARK w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 3.Jak co roku na targach zaprezentują się turystycznie i kulinarnie:  miasta i gminy, powiaty, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, uzdrowiska, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, touroperatorzy, biura turystyczne, organizatorzy aktywnego wypoczynku , parki rozrywki oraz wszyscy pozostali zajmujący się branżą turystyczną i kulinarną.
czytaj więcej...

Stoisko Odpoczywaj na wsi w Chorzowie

W dniach 25 - 27 września odbędą się Targi Turystyki Weekendowej – Atrakcje Regionów w Chorzowie. Lokalizacja targów na terenie Parku Śląskiego oraz ich nowa forma- wystawcy w domkach zewnętrznych stwarza możliwość kontaktu z klientem z zachowaniem bezpieczeństwa, a dla odwiedzających będzie dodatkową możliwością do wyjścia z rodziną na łono natury.
czytaj więcej...

Seminarium pt. Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw

W dniu 5 września zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt. Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw, które odbędzie się w w Sali Konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, w godz. 11.00 – 16.00
czytaj więcej...

Szkolenie w województwie małopolskim - Turystyka wiejska dla niepełnosprawanych

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2020 roku w województwie małopolskim odbędzie się drugie trzydniowe szkolenie organizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych" dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
czytaj więcej...

Szkolenie "Turystyka Wiejska dla niepełnosprawnych" w województwie pomorskim

W dniach 16 - 18 czerwca 2020 roku w województwie pomorskim odbędzie się pierwsze trzydniowe szkolenie organizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" ramach realizacji zadania publicznego pt. "Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych" dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W programie szkolenia:•    Podstawy prawne prowadzenia działalności w „innych obiektach hotelarskich” (minimalne wymagania, przepisy budowlane, itp.).•    Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.•    Praktyczne rozwiązania przyjmowania gości w czasie zagrożenia biologicznego.•    Bezpieczna kwatera•    Wymagania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej- Turystyka osób niepełnosprawnych•    Definicja niepełnosprawności i wynikające z niej problemy związane z obsługą,•    Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego wyzwania dla turystyki wiejskiej•    Wymagania związane z przyjmowaniem w obiektach noclegowych osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 – minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych)•    Zajęcia warsztatowe mające na celu wypracowanie wymagań dla kwater agroturystycznych planujących przyjmowanie osób niepełnosprawnych w zakresie infrastruktury oraz usług towarzyszących, •    Wypracowanie warunków uczestnictwa w produkcie ,,Obiekty przyjazne niepełnosprawnym’’ z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności,•    Ćwiczenia sprawdzające spełnienie wymagań dla osób niepełnosprawnych (kategoryzacja obiektu według wypracowanych kryteriów)•    Przygotowanie oferty pobytowej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zróżnicowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności (warsztaty), •    Promocja oferty dla osób niepełnosprawnych, 
czytaj więcej...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) prosimy o zapoznanie się z podaną ustawą a w szczególności z jej Art. 18, ponieważ dotyczy ona prowadzenia działalności turystycznej na wsi. Jak wynika z nowych przepisów osoby,  nie mające  wpisu do ewidencji obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, a którą z mocy ustawy prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia, nie powinny prowadzić takiej działalności, ponieważ w myśl nowej ustawy nie spełniają wymagań sanitarnych. W załączeniu:1.    USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)  (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374 )2.    U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374.)
czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu - stoisko Odpoczywaj na wsi

Wrocławskie targi są szansą na znalezienie ciekawego pomysłu na wypoczynek w Polsce lub zagranicą, ale także okazją do poznania kultury i oferty turystycznej polskich regionów. Dla wystawców targi będą również okazją na nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń, poznania oferty innych regionów i obiektów turystycznych i czerpania inspiracji do rozwijania własnej działalności oraz podnoszenia poziomu świadczonych przez siebie usług. 
czytaj więcej...

Nowa kampania promocyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Odpoczywaj na wsi".

Od lutego ruszyła nowa edycja kampanii "Odpoczywaj na wsi" Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie podmiotem obsługującym stoisko w ramach kampanii promocyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020 rok.
czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
czytaj więcej...

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to ogólnopolska akcja promocyjna, do której przedsiębiorcy z branży turystycznej zgłaszają swoje oferty, a turyści – korzystają z nich w obniżonych cenach. Najbliższa edycja akcji planowana jest na 22 - 24 listopada 2019 r.
czytaj więcej...

Relacja z Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie

W dniach 31 sierpnia - 1 września odbyło się wyjątkowe wydarzenie Dożynki Jasnogórskie oraz Krajowa Wystawa Maszyn Rolniczych w Częstochowie. Rolnicy z całej Polski przyjechali do Częstochowy aby poświęcić wieńce dożynkowe. W pierwszy dzień dozynek tj. w sobotę został odczytany list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do rolników oraz osobiście zostały złożone pozdrowienia dla wszystch uczestników Dożynek oraz wystawy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
czytaj więcej...

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie i XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza

Zapraszamy na stoisko "Odpoczywaj na wsi" Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i  XXVIII Krajową Wystawę Rolniczą, które odbędą się 31 sierpnia - 1 września 2019 roku w Częstochowie. Na stoisku zostanie zaprezentowana oferta wypoczynku na wsi, zaplanowano konkursy z nagrodami, m.in. Dożynkowy Galimatias.Podczas dożynek odbędą sie warsztaty z pszczelarstwa pt. "Sekretne życie pszczół", poprowadzone przez twórcę ludowego z Gospodarstwa Pasiecznego „Sadecki Bartnik".
czytaj więcej...

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej - konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny

Już po raz siedemnasty Polska Organizacja Turystyczna poszukuje najlepszych produktów turystycznych.Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda turystyczna w Polsce.
czytaj więcej...

Druga edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”,

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do właścicieli obiektów turystycznych, podmiotów prowadzących działalność turystyczną na wsi oraz m.in. organizacji i stowarzyszeń turystycznych. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.Działanie m.in. polega na wyłonieniu 12 najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach: m.in•    Wypoczynek u rolnika•    Wypoczynek na wsi
czytaj więcej...

Stoisko Odpoczywaj na wsi na Targach Turystycznych WYPOCZYNEK w Toruniu

Targi Turystyczne WYPOCZYNEK, odbędą sie w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. na terenie Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń.Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Odpoczywaj na wsi" zostaną przygotowane dla Państwa materiały promujące turystykę wiejską oraz agroturystykę m.in. Katalog obiektów rekomendowanych z całej Polski.
czytaj więcej...

Konferencja pt. „Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju turystyki wiejskiej” - 6 kwietnia 2019 r. Gdańsk

Dnia 6 kwietnia 2019 rok zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju turystyki wiejskiej”, która odbędzie się w  o godz. 10.30 podczas targów turystycznych FREE TIME FESTIWAL w Gdańsku.Konferencja jest elementem Kampanii promocyjnej „Odpoczywaj na wsi”  realizowanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”  przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
czytaj więcej...

Stoisko "Odpoczywaj na wsi" na Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie - Katowice

W dniach 29 - 31 marca odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego, GLOBalnie w Katowicach na terenie - Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.
czytaj więcej...

Szkolenie Kwaterodawca to też przedsiębiorca

Szkolenie pt. „Kwaterodawca to też przedsiębiorca”, odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10.30 – 15.30 w Hali Expo-Łódź, I piętro, Sala Konferencyjna C.  Szkolenie realizowane jest przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG” oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi”.
czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław

Serdecznie zapraszamy na stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Odpoczywaj na wsi” podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego – Wrocław, w dniach 1 – 3 marca 2019 roku, Stadion Wrocław.  Wizyta na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi” to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ofertą turystyczną polskiej wsi. To również okazja do spotkań z przedstawicielami lokalnych i regionalnych stowarzyszeń turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz właścicielami gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych. Do dyspozycji odwiedzających będą dostępne liczne materiały promocyjne – foldery, mapy, poradniki, przewodniki oraz ulotki ofertowe.  
czytaj więcej...

Kampania promocyjna "Odpoczywaj na wsi" w 2019 roku

Od lutego rusza kamapani promocyjna "Odpocywaj na wsi" realizowana przez Mninisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ideą kampanii jet podniesienie znaczenia turystyki wiejskiej i jej roli w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej wśród klientów planujących wypoczynek w Polsce, skutkującej wzrostem ruchu turystycznego na wsi w kontekście poprawy jakości życia.
czytaj więcej...

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY,

Ruszyły zapisy do wiosennej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, która odbędzie się w dniach 15 – 17 marca 2019 roku.Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to kampania skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach.
czytaj więcej...

O zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt tworzy zachęty podatkowe dla producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Możliwa będzie sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Umożliwiono m.in. korzystanie z opodatkowania 2 proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Przewidziano podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. Zaproponowano odejście od ograniczenia wielkości sprzedaży do ilości, która może być sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
czytaj więcej...

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
czytaj więcej...

Stoisko Odpoczywaj na wsi na Narodowej Wystawie Rolniczej

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizuje Narodową Wystawę Rolniczą. Będzie to przegląd współczesnych osiągnięć, a także pokaz tradycji i dziedzictwa polskiej wsi.Wystawa będzie zlokalizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w trzech pawilonach. Pawilon nr 7 dedykowany będzie polskiej żywności wysokiej jakości. Odbywać się tu będą liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.
czytaj więcej...

Seminarium Promocja oferty turystyki wiejskiej

Dnia 23 listopada 2018 roku odbędzie się seminarium pt. „Promocja oferty turystyki wiejskiej” w Pałacu Kultury i Nauki, IV piętro w Sali Rudniewa, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa w godzinach 10.15 - 13.15. Seminarium poświęcone będzie aspektom związanym z promocją oferty turystyki wiejskiej. Zostaną zaprezentowane dobre przykłady działań promocyjnych m.in. wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej.
czytaj więcej...

Stoisko Odpoczywaj na wsi na World Travel Show Nadarzyn k/Warszawy 19-21 października 2018

Podczas III edycji World Travel Show – Międzynarodowych Targach Turystycznych, na stoisku „Odpoczywaj na wsi” – degustacja produktów tradycyjnych, konkursy z nagrodami (m.in konkurs kulinarny), warsztaty edukacyjne oraz szeroka oferta wypoczynku na wsi.Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach, które będą odbywały się w ciągu całego dnia targowego.W piątek  o godzinie 16.20, na scenie  głównej, rozstrzygniecie konkursu –  Quiz wiedzy o produktach regionalnych i tradycyjnych – poprzedzony degustacją produktów regionalnych na stoiskuW sobotę o godzinie 16.00 na scenie głównej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci – „Moja jesień na wsi”.  Dla laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
czytaj więcej...

Polska Zobacz Więcej - Weekend za pół ceny

Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to kampania skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach.Dla branży to świetna okazja do promocji swoich ofert, również poza głównym sezonem turystycznym. Ogólnopolska kampania promocyjna, zwiększenie liczby gości i reklama własnych usług – to efekty, obok których nie można przejść obojętnie. Zadowolenie partnerów i wrażenia turystów z czterech dotychczasowych edycji są tego najlepszym dowodem
czytaj więcej...

Lubelskie Targi Turystyczne

Lubelskie Targi Turystyczne to jedna z największych imprez plenerowych promujących turystykę w Regionie Lubelskim. IX Lubelskie Targi Turystyczne organizowane są przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Na Placu Teatralnym przy CSK swoją ofertę zaprezentują m.in. przedstawiciele: gmin, biur podróży, obiektów noclegowych, lokalnych organizacji turystycznych, grup działania, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.
czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi Turystyki W sTronę Słońca w Opolu - stoisko Odpoczywaj na wsi

Po raz kolejny na opolskim Rynku w dniach 25 – 27 maja odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę Słońca”.Wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują dziesiątki kierunków turystycznych, miejsc wartych odwiedzenia, atrakcji turystycznych. Ofertę swą przedstawią również sanatoria, uzdrowiska, spa, oraz gospodarstwa agroturystyczne.
czytaj więcej...

Piknik nad Odrą. Targi Turystyczne MARKET TOUR w Szczecinie

MARKET TOUR to największe na Pomorzu Zachodnim targi turystyczne, organizowane nieprzerwanie od 1992 roku. Jest to miejsce prezentacji i promocji atrakcji regionów turystycznych oraz oferty przedsiębiorców branży turystycznej. Można też zapoznać się z ofertą transportu lotniczego, autobusowego i promowego. i.
czytaj więcej...

Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Federacji. Wśród zaproszonych gości w Walnym Zebraniu uczestniczyła Pani Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
czytaj więcej...

Festiwa Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME w Gdańsku

Zapraszamy na stoisko "Odpoczywaj na wsi" podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME w Gdańsku w dniach 7 - 8 kwietnia 2018 rok.Targi w Gdańsku to kompleksowy przewodnik po atrakcjach turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, kulinarnych, rekreacyjnych Trójmiasta, Pomorza, rżnych regionów Polski i naszych sąsiadów; pyszna zabawa: konkursy i zawody z nagrodami, widowiskowe pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, możliwość testowania sprzętu i mnóstwo niespodzianek.
czytaj więcej...

Targi Turystyczne Wypoczynek w Toruniu

W dniach 24 - 25 marca 2018 roku odbędą się Targi Turystyczne Wypoczynek w Toruniu w Centrum Targowym „Park”, ul. Szosa Bydgoska 3. Na stoisku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Odpoczywaj na wsi" dostępne będą foldery, mapy, przewodniki oraz ulotki promujące wypoczynek na wsi.
czytaj więcej...

Seminarium pt. Świadczenie usług hotelarskich na terenach wiejskich – stan obecny i wyzwania - 17.02.2018 Łódź

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG oraz Lokalna OrganizacjaTurystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprasza na seminarium pt. „Świadczenie usług hotelarskich na terenach wiejskich – stan obecny i wyzwania”. Seminarium realizowane na zlecenie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi” 2018 roku. 
czytaj więcej...

Stoisko Odpoczywaj na wsi na targach TOUR SALON w Poznaniuu

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” serdecznie zaprasza na stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Odpoczywaj na wsi”, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w dniach 9 – 11 luty 2018 roku.
czytaj więcej...

Pożegnanie Pani Jolanta Kamieniecka

31 stycznia 2018 roku po ciężkiej chorobie zmarła Jolanta Kamieniecka. Członek Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. 
czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium pt. Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt. „Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej” organizowanego podczas 25 Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2017.Seminarium odbędzie się dnia 24 listopada br., o godz. 10.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Sala im. Adama Mickiewicza, Warszawa, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
czytaj więcej...

Konferencja pt. Turystyka na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność prosto z warmińsko-mazurskiej wsi

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Turystyka na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność prosto z warmińsko-mazurskiej wsi”, która odbędzie się dnia 19 października 2017 roku w  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a.
czytaj więcej...

Społeczna Rada Turystyki

W dniu 21 września 2017 r. W Hotelu Liburnia w Cieszynie odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Turystyki. Rada liczy obecnie 25 członków ze środowiska turystycznego. Przewodniczącym Rady został Pan Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Chopin Aiport Development. Na wiceprzewodniczącego Minister wyznaczył Pana Wiesława Czernieca, Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
czytaj więcej...

Bezpłatna kategoryzacja w województwie warmińsko-mazurskim

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 listopada 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie realizowała II-szy etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.
czytaj więcej...

Zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium pt. „Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt. „Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej” podczas Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” w Opolu.
czytaj więcej...

Bezpłatna kategoryzacja oraz szkolenie z województwa warmińsko-mazurskiego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 listopada 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie realizowała II-szy etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.W ramach projektu istnieje możliwość poddania bezpłatnej kategoryzacji obiektu w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’.
czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium pt. „Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  seminarium pt. „Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej” podczas targów „Piknik nad Odrą w Szczecinie”. Seminarium odbędzie się dnia 13 maja br., o godz. 10.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (Sala Rycerska), Wały Chrobrego 4
czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium pt. Dziedzictwo polskiej wsi jako główny potencjał budowania oferty turystyki wiejskiej

Dnia 22 kwietnia 2017 r. odbędzie sie seminarium pn. „Dziedzictwo polskiej wsi jako główny potencjał budowania oferty turystyki wiejskiej” organizowanego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie. Początek seminarium o godz. 12.00 w Sali A Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56/62,  Warszawa
czytaj więcej...

Zaproszenie na III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

Organizatorzy Kongresu, we współpracy z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Komisją Europejską i przy współpracy Miasta Krakowa jest Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zapraszają do udziału III Międzynarodowym Kongresie Etyki w Turystyce, który odbędzie się w Krakowie w dniach 27-28.04.2017 r.
czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium pt. „Aktywność liderów wiejskich jako ważny czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”

Dnia 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 odbędzie się seminarium pt. „Aktywność liderów wiejskich jako ważny czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” organizowanego podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME w Gdańsku, w Sali konferencyjnej 1b Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.    
czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencje oraz warsztaty podczas targów AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 7 i 8  kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się konferencja pt. TURYSTYKA PROZDROWOTNA NA OBSZARACH WIEJSKICH. Wydarzenie to odbędzie się podczas IX Międzynarodowch Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz II Międzynarodowych Targach Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY.
czytaj więcej...

Konkurs Agro-Eko-Turystyczne - Zielone Lato w województwie Warmińsko-Mazurskim

Rusza tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyczne zlokalizowane na terenach wiejskich Warmii i Mazur.
czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium podczas XXIII Targów – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi

Zapraszamy do wzięcia udziału w  seminarium pt. „Dziedzictwo kulturowe jako ważny element produktu turystyki wiejskiej” organizowanego podczas XXIII Targów – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi.Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o seminarium wśród współpracujących z Państwem podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej.
czytaj więcej...

Zaproszenie na przeprowadzenie bezpłatnej kategoryzacji oraz na szkolenie w ramach projektu z województwa warmińsko-mazurskiego

 Uprzejmie informujemy, iż Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 listopada 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazursk iego będzie realizowała II etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’
czytaj więcej...

Seminarium integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z pn. „Budowa i promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o potencjał regionu” organizowanego podczas Targów Regionów i Produktów TurystycznychTOUR SALON w Poznaniu.    
czytaj więcej...

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu

Do członków Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej dołączyło nowe stowarzyszenie - Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu.
czytaj więcej...

Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych - studium podyplomowe

Decyzją Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, został uruchomiony uruchamiamy nabór na kolejną – drugą edycję studiów podyplomowych „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbaniozowanych”. 
czytaj więcej...

Seminarium Promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w kontekście nowych trendów rynku turystycznego

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. „Promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w kontekście nowych trendów rynku turystycznego”, organizowanego podczas 24. Międzynarodowych Tragów Turystycznych TT Warsaw 2016 w Warszawie. Seminarium odbędzie się w dniu 25 listopada br.,  o godz. 11.00 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56 w Warszawie, sala D na hali targowej.
czytaj więcej...

Federacja w kwestiach podatkowych odpowiedź z Ministerstwa Fianansów

  Dnia 21 lipca 2016 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” otrzymała list z Ministerstwa Finansów (na prośbę Ministra Rozwoju, Pana Mateusza Morawieckiego) w sprawie  przywrócenie stawki 3%  ryczałtu  od przychodów ewidencjonowanych dla usług hotelarskich.     
czytaj więcej...

Polska. Zobacz Więcej weekend za pół ceny

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje pilotażową akcję „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.  W ramach akcji ma powstać bank ofert produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach, które będą oferowane we wrześniowy weekend tj. od 23 do 25 września 2016r. na terenie całego kraju. 
czytaj więcej...

Federacja w kwestiach podatkowych

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” wystąpiła z petycją do wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, z prośbą o przywrócenie stawki 3%  ryczałtu  od przychodów ewidencjonowanych dla usług hotelarskich.
czytaj więcej...

Teminy bezpłanych szkoleń na terenie województwa wamińsko-mazurskiego

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe bezpłatne szkolenie pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane informacjami na temat:•    budowania konkurencyjnej oferty swojego obiektu, •    systemem kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, •    przepisami prawnymi z zakresu turystyki wiejskiej, •    bieżących trendami w turystyce wiejskiej.Wszyscy uczestnicy otrzymają poradnik pt. „Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności turystycznej na wsi”. W ramach projektu zostanie sfinansowana kategoryzacja 40 obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Pierwszeństwo w kwalifikacji gospodarstw chętnych do uczestnictwa w projekcie będą mieli uczestnicy szkoleń.
czytaj więcej...

Zaproszenie do kategoryzacji w ramach projektu z ECEAT - Poland

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Promocja turystyki  odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce". Celem projektu jest promocja wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych, świadczących usługi turystyczne, a przede wszystkim w gospodarstwach posiadających certyfikat producenta żywności ekologicznej, lub tradycyjnej. W ramach projektu współpracujemy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.W ramach projektu oferujemy przeprowadzenie kategoryzacji Państwa obiektu w ramach prowadzonego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej systemu. Za przeprowadzenie kategoryzacji w obiektach należących do członków ECEAT lub osób zainteresowanych współpracą z Organizacją ECEAT poniesie wszelkie koszty związane z kategoryzacją  Wiejskiej Bazy Noclegowej.  W projekcie mogą brać udział także gospodarstwa niezrzeszone w ECEAT i nie zainteresowane współpracą z ECEAT - w takim przypadku opłata za kategoryzację wynosi 100 zł.
czytaj więcej...

Zaproszenie na przeprowadzenie bezpłatnej kategoryzacji oraz na szkolenie w ramach projektu z województwa wamińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, iż Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie realizowała I-szy etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.
czytaj więcej...

Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

W dniach 7 – 10 kwietnia 2016 r. w Sali Kongresowej OMEGA Centrum Konferencyjnego Targów  Kielce odbędzie się FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI  w dn. 7- 8  kwietnia 2016 r. oraz Dzień Ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej w dn. 8 kwietnia 2016 r. Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki będzie trwało 2 dni, a obejmie następujące sesje: Agroturystyka polonijna Partnerstwo i współpraca w aspekcie rozwoju produktów sieciowych Partnerstwo i współpraca w aspekcie komunikacji marketingowej Miejsce turystyki wiejskiej w nowoczesnej gospodarce Pierwsza część forum zostanie zorganizowana w formie debaty – dyskusji na temat agroturystyki polonijnej. W drugiej i trzeciej części forum zostaną wygłoszone referaty uwzględniające przedstawienie doświadczeń i prezentujące dobre praktyki. Czwarta cześć przyjmie charakter dyskusji moderowanej z udziałem m.in. ministrów ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki oraz prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Temat dnia eksperckiego Polskiej Organizacji Turystycznej to:  Turystyka Kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek. Szanse i wyzwania w tworzeniu oferty turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich. Podczas spotkania przybliżona zostanie tematyka turystyki kulinarnej i opisany fenomen jej popularności. Potencjał rozwoju oferty turystyki kulinarnej zostanie przedstawiony na przykładach produktów turystycznych opartych na lokalnych kulinariach na obszarach wiejskich z Polski i ze świata. Eksperci podzielą się także wiedzą dotyczącą najnowszych trendów w rozwoju tej formy turystyki.
czytaj więcej...

Aplikacja Mobilna Wieś Polska Zaprasza

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej oddaje w ręce użytkowników poręczne urządzenie informacyjno - promocyjne - Aplikację Mobilną "Wieś Polska Zaprasza". Aplikacja mobilna zawiera bazę ponad 1000 gospodarstw agroturystycznych położonych w malowniczych zakątkach naszego kraju. Korzystanie z funkcji aplikacji umożliwia zaawansowana funkcyjnie wyszukiwarka obiektów według kryteriów przedziału cenowego, oceny, możliwości przyjazdu ze zwierzętami i wielu innych.
czytaj więcej...

Poradnik dla osób prowadzących działalnosć agroturystyczną

PFTW "GG" oddaje w Państwa ręce kolejną publikację - Poradnik - Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjnościoferty turystycznej na wsi.  Jest to kompendium wiedzy o agroturystyce.
czytaj więcej...

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 15 - 17 września odbędzie się  XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne  w województwie świętokrzyskim, które organizują wspólnie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska", Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi" w Daleszycach, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego,
czytaj więcej...

VIII Forum Turystyczne Państw Bałkańskich w Gdańsku

W dniach 22-23 września 2015 r. odbędzie się VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich w Gdańsku
czytaj więcej...

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce” dofinansowanego ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki, opracowała dokument pt. „Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce”. 
czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób zainteresowanych otrzymaniem licencji inspektora

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób zainteresowanych otrzymaniem licencji inspektora kategoryzacyjnego WNB oraz inspektorów, którzy zgodnie z wymogami powinni aktualizować wiedzę i system kategoryzacji. Tematyka szkolenia:Wypracowanie metod wdrożenia mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz wykorzystanie ich do rozwoju konkurencyjności usług agroturystycznych.   Zgłoszenia przyjmuje: Krystyna Drąg, Tel. 602 305 330drag@agroturystyka.pl   Liczba miejsc ograniczona.
czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli ODR, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji zrzeszających konsumentów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli usług turystyki wiejskiej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji zrzeszających konsumentów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli usług turystyki wiejskiej   Tematyka szkolenia:Wypracowanie metod wdrożenia mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz wykorzystanie ich do rozwoju konkurencyjności usług agroturystycznych.   
czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Dnia 16 kwietnia 2015 roku w Kobyłce k/Warszawy, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Pan Wiesław Czerniec - Prezes Federacji, który powitał Prezesów oraz Przedstawicieli Stowarzyszenia i przedstawił program Walnego Zebrania.Zebraniu przewodniczyła Pani Krystyna Drąg.Na zebraniu odbyły sie wybory do Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".
czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Zdrowych i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz weszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bozego w Nowym Roku życzy Zarząd Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
czytaj więcej...

Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu - konferencja

22 października odbędzie się konferencja pt. Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która odbędzie się o godzinie 10.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie (ul. Elektoralna 12). Głównym założeniem konferencji jest wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej na terenie województwa mazowieckiego i wykorzystanie wieloletnich doświadczeń i działań podejmowanych przez instytucje i osoby zaineresowane tą tematyką. W czasie trwania konferencji odbędzie się uroczyste podsumowanie tegorocznego wojewódzkiego konkursu ,,Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”.
czytaj więcej...

Szkolenie „Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce”.

Szkolenie realizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG” pn. „Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce” odbędzie sięw dniach 17 – 19 października  2014 r. w Wielu woj. pomorskie. Szkolenie w 50% współfinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej oraz wypracowanie form jego upowszechnienia.  
czytaj więcej...

VII Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD - stoisko Odpoczywaj na wsi...

3-5 października 2014 roku w Łodzi odbędą się VII Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD. Na stoisku „Odpoczywaj na wsi”,które zrealizowane jest w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2015, odwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą gospodarstw agroturystycznych z całej Polski, zagród edukacyjnych i Hitów Turystyki Wiejskiej. Zostanie również zaprezentowana oferta turystyczna polskiej wsi m.in. dla grzybiarzy, wędkarzy, miłośników jazdy konnej, a także dla rodzin z dziećmi.
czytaj więcej...

Relacja z imprezy plenerowej w Częstochowie - Stoisko Odpoczywaj na wsi...

Na stoisku „Odpoczywaj na wsi, naturalnie” zorganizowanym podczas XXIII Krajowej Wystawy zaprezentowano wyspecjalizowaną ofertę agroturystyczną, charakteryzującą się wysoką jakością usług, kwatery skategoryzowane wg. systemu Wiejskiej Bazy Noclegowej oraz oferty zagród edukacyjnych jak również Hitów Turystyki Wiejskiej. Wspaniała pogoda oraz innowacyjny wygląd stoiska ściągało wielu zaciekawionych Gości.
czytaj więcej...

Stoisko "Odpoczywaj na wsi..." na XXIII Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie

Czwarta impreza w ramach cyklu imprez, podczas których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza doodwiedzenia stoiska  wystawienniczego odbędzie się na XXIII Krajowej Wystawie Rolniczej w dniach 6 - 7 września 2014 r. na Al. Najswiętszej Marii Panny w Częstochowie. Kampania „Odpoczywaj na wsi” realizowana  jest w ramach projektu „Promocja turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki”, którego celem jest kreowanie wizerunku obszarów wiejskich.  Projekt finansowany jest w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata2014 – 2015.
czytaj więcej...

Piknik Poznaj Dobrą Żywność

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” została wyłoniona jako wykonawca obsługi stoisk wystawienniczych podczas najważniejszych imprez targowych w Polsce. W ramach środków FAPA zostanie zaprojektowane i wykonane stoisko promujące turystyką wiejską, natomiast Federacja będzie odpowiedzialna za jego obsługę.
czytaj więcej...

Zapraszamy na V Forum Innowacji i Forum Turystycznego Państw Karpackich

W imieniu Organizatorów V Forum Innowacji i Forum Turystycznego Państw Karpackich, uprzejmie przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 27-28 maja 2014 r. w Rzeszowie.  DEPARTAMENT TURYSTYKI Ministerstwo Sportu i Turystyki  
czytaj więcej...

Przedstawiciele PFTW GG na XVII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej

W dn. od 10 maja (10.00-18.00) do 11 maja (9.00-15.30) 2014r w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Al. 29 Listopada 46 i 54) odbywać się będzie XVII Małopolska Giełda Agroturystyczna. Równiez przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego (Al. 29 Listopada 54) odbywać się będą Targi Ogrodnicze.  Przedstawiciele Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" prezentować będą ofertę Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Federacji.
czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie - Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Jeśli jesteś członkiem stowarzyszenia agroturystycznego lub organizacji działającej na rzecz turystyki wiejskiej – zapraszamy na szkolenie! Ten dwuletni ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu turystyki, przyrody i promocji, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty i znaczący wyróżnik oferty turystycznej. Praca odbywać się będzie w zespołach w 6 obszarach makroregionalnych, które będą na bieżąco pracować nad ofertami agroturystycznymi wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by przyciągały turystów przez cały rok. Najlepsze oferty zostaną wyróżnione nowatorskim ekooznaczeniem.   Zapraszamy do udziału w całym projekcie tj. cyklu 4 szkoleń, przewidzianym na lata 2014 i 2015, praktycznego zaangażowania w tworzenie przyrodniczej oferty turystycznej podczas sezonu letniego 2014, współpracy z zespołem nad jej promocją i wdrożeniem w roku 2015, upowszechniania zdobytej wiedzy w swojej organizacji i regionie jej działania.  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
czytaj więcej...

Szkolenie w ramach realizacji projektu Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce

Zapraszmy do udziału w czterodniowym szkoleniu organizowanym przez PFTW ,,GG’’ w ramach realizacji projektu ,,Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce" w Kielcach w dniach od 10 kwietnia 2014 do 13 kwietnia 2014.  
czytaj więcej...

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Kielcach.    W Programie m.in.: oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, prezentacje wystawców krajowych i zagranicznych, międzynarodowa konferencja „Turystyka wiejska bez granic”, blok warsztatowo-dyskusyjny, konferencja „Wpływ procesu wędzenia wyrobów mięsnych na bezpieczeństwo żywności”, warsztaty dla młodzieży „Agroturystyczny kanon – od doświadczeń do przyszłych modeli”, jarmark produktów regionalnych i rzemiosła.
czytaj więcej...

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji zadania

W związku z realiacja zadania pt. "Wypracowanie oraz wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce" poniżej zamieszczamy Zapytania ofertowe. Zadnie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.    
czytaj więcej...

Zakończył się nabór na szkolenie z geocachingu

W dniach 06.12.2013 - 09.12.2013 w Nowym Skaszewie ( woj. mazowieckie, powiat Pułtusk, gmina Gzy ) PFTW „GG” będzie realizowała ostatnie szkolenie w ramach projektu „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie”. Koszt uczestnictwa 100 zł.
czytaj więcej...

Przedstawiciele Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG odznaczeni Za Zasługi Dla Turystyki

23 września br. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala z okazji Światowego Dnia Turystyki. Również w tym roku obchodzono 50-lecie Informacji Turystycznej w Polsce. Na tegorocznej Gali nagrodzono osoby które w szczególny sposób przyczynili sie do rozwoju turystyki w Polsce.
czytaj więcej...

Nowy nabór uczestników na szkolenie z geocachingu w miejscowości Wiele

Zapraszmy do udziału w czterodniowym szkoleniu organizowanym przez PFTW ,,GG’’ w ramach realizacji projektu ,,Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie’’ w miesjcowści Wiele w województwie pomorskim w dniach 24 paźdzeirnika 2013 do 27 października 2013.
czytaj więcej...

Zapraszamy do bezpłatnej reklamy w nowym wydawnictwie kwater skategoryzowanych - Atlas Turystyki Wiejskiej

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej„Gospodarstwa Gościnne” rozpoczyna prace związane z wydaniem Atlasu Turystyki Wiejskiej, który będzie zawierał prezentację wszystkich kwater z aktualną rekomendacją. Kwatery będą zawierały opis gospodarstwa, piktogramy oraz zdjęcia. 
czytaj więcej...

Rekrutacja uczestników na szkolenie z geocachingu

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” rozpoczeła rekrutację uczestników na drugie szkolenie realizowane w ramach projektu „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie”. Zajęcia odbęda się w dniach 26 września - 29 września 2013 w Gospodarstwie Agroturystycznym "Koniczynka"  Państwa Martyny i Dariusza Gasińskich w miejscowości Chodel woj. lubelskie. - karta zgłoszeniowa
czytaj więcej...

Konkurs w Województwie Zachodniopomorskim pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2013 r.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2013 r.    
czytaj więcej...

Nabór wniosków przez Lokalne Grupy Działania o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.

LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
czytaj więcej...

Szkolenie - Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie

Jesienią Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będzie realizowała II część projektu „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie”. W ramach projektu odbędą się 3 szkolenia 4-dniowe z tego tematu – pierwsze w ostatnim tygodniu września.
czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencje - Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 5 lipca 2013 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów rodzinnych drobnych gospodarstw rolnych pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.  
czytaj więcej...

Recenzja - Piknik Poznaj Dobrą Żywność

Na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się jubileuszowy, X Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Gości powitali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, a także podsekretarz stanu Zofia Szalczyk oraz były premier Waldemar Pawlak. „X Piknik Poznaj Dobrą Żywność” jest miejscem, w którym bezpośrednio spotykają się producenci, przetwórcy i konsumenci.
czytaj więcej...

Szkolenie - Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej. 
czytaj więcej...

Piknik Poznaj Dobrą Żywność

W dniu 15 czerwca 2013 r. w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Piknik Poznaj Dobrą Żywność, który tradycyjnie odbędzie się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
czytaj więcej...

XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne - 9 - 11 września 2013 r.

W dniach 9 - 11 września 2013 r. odbędzie się konferencja pt. "Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej". Miejsce konferencji: FARMA KRZYCZKI, Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk  
czytaj więcej...
przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo