Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Odpoczywaj na wsi bezpiecznie

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach rodzaju zadania publicznego pn. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług na realizację projektu Odpoczywaj na wsi bezpiecznie.

Projekt realizowany w terminie marzec 2021 – grudzień 2021. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu jest poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego zapobiegającego rozprzestrzeniania się pandemii wśród turystów.
W ramach realizacji projektu zostanie przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych, zamierzających rozpocząć  działalność w dobie pandemii COVID-19 oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów, któzyt otrzymają wiedzę na temat kategoryzacji obiektów zamierzających przystąpić do certyfikacji obiektu ,,Bezpieczna kwatera’’.  3 szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie maj - październik.
W ramach realizacji zadania, zostaną równiez wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem ,,Bezpieczna kwatera’’ oraz dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych.


Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych

Projekt realizowany w terminie maj 2020 – grudzień 2020. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
W ramach projektu przeprowadzono 3 trzydniowe szkolenia, w których przeszkolono grupę 60 osób działających w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki na temat obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych.
Zostały opracowane dodatkowe wymagania dla obiektów, które oferowałyby przyjęcie osób niepełnosprawnych.
W ramach realizacji zadania została przeprowadzona modernizacja serwisu www.agroturystyka.pl. W ramach modernizacji został zaprojektowany graficznie i funkcjonalnie moduł „obiekty przyjazne niepełnosprawnym”. Moduł umożliwia funkcję automatycznego generowania list obiektów dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, jak również na bieżąco jest aktualizowany.
W ramach opracowanego modułu prezentowane są obiekty spełniające kryteria dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.


Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 zawarto umowe na realizację projektu

Wzrost konkurencyjności wiejskiej bazy noclegowej  poprzez rozpropagowanie idei kategoryzacji wśród turystów i usługodawców oraz wydanie obcojęzycznego folderu obiektów skategoryzowanych
Cele szczegółowe:
•    Wypracowanie koncepcji działań związanych z wdrożeniem i promocją kategoryzacji WBN
•    Wypracowanie modelu współpracy podmiotów na rzecz wdrożenia i promocji kategoryzacji WBN
•    Wykorzystanie idei kategoryzacji jako narzędzia budowania produktu turystyki wiejskiej.
•    Przygotowanie grupy osób związanych z turystyką wiejską upowszechniająca system kategoryzacji wbn
•    Zwiększenie efektywności działań marketingowych na rzecz promocji systemu oceny obiektów ;
•    Rozwój edukacji turystycznej z zakresu wpływu podnoszenia jakości usług na konkurencyjność oferty.
•    Zwiększenie liczby licencjonowanych inspektorów.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo