Dobre praktyki w dobie covid

Dobre praktyki w dobie covid

Bezpieczeństwo w agroturystyce to zawsze wymóg nadrzędny, ale w czasach pandemii nabiera jeszcze większej rangi. Istotne, by stosować się do obowiązujących przepisów i być z nimi na bieżąco. Ważne, by umiejętnie pogodzić gwarancję komfortu wypoczynku z wszystkimi wytycznymi, które zmieniają się tak, jak zmienia się sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie

Dobre praktyki stosowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących kwaterodawców oraz gości
Trzeba zwracać szczególną uwagę na czystość obiektu, jego funkcjonalność, ilość osób w obiekcie, sposób obsługi klienta i jego bezpieczeństwo zdrowotne. Klienci znają przepisy i mają prawo upominać się o ich egzekwowanie. Pamiętajmy – w okresie epidemii, w turystyce wiejskiej i agroturystyce, ustawy i rozporządzenia obowiązują kwaterodawców tak samo, jak dużych przedsiębiorców. Dlatego warto dużo wcześniej przygotować się na trudne sytuacje, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne – zarówno gościom, jak i domownikom oraz personelowi, jeśli go zatrudniamy, opracowując odpowiednie procedury postępowania w kryzysowych sytuacjach.

Kryzys wywołany pandemią wpłynął na gospodarkę oraz rynek dóbr i usług. Myślmy więc perspektywicznie! Wiele organizacji i podmiotów w turystyce przyzwyczaiło się do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa, kiedy to nie było większych powodów do narzekania na brak gości ani konieczności wprowadzania zmian czy dodatkowych inwestycji. Brak zabezpieczenia na trudniejsze czasy może być jednak zgubny. Warto więc poszerzać swoje kompetencje, będąc gotowym na różne sytuacje i okoliczności. Odpowiednią reakcją na zagrożenia związane ze zdrowiem, jest zwiększona dbałość o higienę i bezpieczeństwo. Jedną z ważniejszych czynności w czasach pandemicznych, jest opracowanie procedury informowania gości o przyjętych w obiekcie normach postępowania przed przyjazdem turystów, czyli na etapie zapytań lub rezerwacji pobytu. Zadbajmy, by takie informacje przekazywać zarówno ustnie przez telefon podczas rozmowy z klientem, drogą mailową, a także by zamieszczać je w social mediach danego obiektu.

Dobre praktyki stosowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących kwaterodawców oraz gości
w związku ze stanem epidemii i innymi rodzajami ryzyka, mogą być dla Państwa wskazówką – jak prowadzić z sukcesem usługi turystyczne na wsi w tej niecodziennej sytuacji. Przykładowo, rozsądnym rozwiązaniem jest opracowanie i umieszczenie regulaminu np. na stronie internetowej gospodarstwa:

1. Aktualnie oferujemy zmniejszoną ilość miejsc noclegowych w stosunku do uprzedniego okresu.
Do dyspozycji gości oddajemy do użytku 3 indywidualne segmenty mieszkaniowe. Każdy z nich, składa się z pokoju, indywidualnej łazienki, indywidualnego aneksu kuchennego oraz posiada niezależne wejście.
2. Maksymalna ilość gości mogących jednocześnie przebywać w obiekcie wynosi 9 osób.
3. Z początkiem wakacji, zostanie oddany do użytku kolejny segment 4-osobowy (2+1+1) z indywidualną łazienką i aneksem kuchennym oraz TV i wi-fi, który już można rezerwować.
4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wszystkie wpłacone zadatki w okresie pandemii oraz w przejściowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19, będą wliczane w poczet innego, dostępnego i uzgodnionego pomiędzy stronami terminu.
5. Obiekt spełnia wymogi dotyczące środków bezpieczeństwa w przejściowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19 (wyposażenie w środki dezynfekujące, niezbędne instrukcje, prowadzenie regularnej dezynfekcji, bezkolizyjne przemieszczanie się gości, indywidualne łazienki, aneksy kuchenne itp.).
6. W pokojach przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji gości, w trakcie całego pobytu gospodarze nie prowadzą żadnych prac porządkowych. Prace porządkowe i dezynfekcję w tych pomieszczeniach prowadzą wyłącznie sami goście.
7. Korzystanie z chaty grillowej i placu zabaw jest możliwe tylko na wyłączność przez gości wspólnie zakwaterowanych, po wcześniejszym uprzedzeniu gospodarzy i dezynfekcji.
8. W obiekcie panuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych – nie zakwaterowanych.
9. Pokój jest udostępniany kolejnym gościom po dokonaniu dezynfekcji i upływie 2-dobowej przerwy.

Co ważne, ustawowo jesteśmy zobligowani do podawania danych osób mających kontakt z osobą zakażoną, dlatego klienci, podobnie jak w innych branżach usługowych, muszą podawać swoje dane. Służyć mają one odpowiednim służbom sanitarnym do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

REGULAMIN

W obiekcie, wskazane jest wywieszenie w widocznym miejscu opracowanego przez kwaterodawców regulaminu pobytu, który znacznie ułatwi relacje klient – kwaterodawca. Oprócz klasycznych informacji o obiekcie, od razu rzuca się w oczy lista zasad, które zostały wprowadzone w celu dbałości o bezpieczeństwo – zarówno gości, jak i pracowników, mieszkańców gospodarstwa.

Regulamin należy dostosować do warunków własnego obiektu, ponieważ inny będzie regulamin dla samodzielnych jednostek mieszkalnych, a inny dla wspólnych pokoi gościnnych.

REGULAMIN POBYTU dla Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (SJM)
Szanowni Goście

Zgodnie z zaleceniami GIS w sprawie funkcjonowania kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia tym wirusem zarówno Państwa, jak i nas – domowników, podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami, prosimy o samodzielne:
a) wietrzenie pokoi oraz pomieszczeń wspólnych,
b) utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie. Odkurzacz dostępny w …., środki czystości w łazienkach,
c)regularne zmywanie i dezynfekowanie blatu kuchennego oraz stołu w aneksie wypoczynkowym,
d) segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach.
e) W razie potrzeby kontaktowanie się z gospodarzem pod nr ………

2. W celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażenia się koronawirusem wśród Gości, prosimy o:
a) Utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi minimum 1,5 m (rekomendowane 2 m).
b) Częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.
c) Zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
d) Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
e) Bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza obiektu, jako swoich gości.
f) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
g) Poinformowanie też gospodarza obiektu pod nr ……………………..

3. Zasady ogólne:
a) Nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom.
b) Każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu.
c) Maseczki, rękawice można zakupić w sklepie lub aptece

POMIESZCZENIE WSPÓLNE

W pomieszczeniu ogólnodostępnym mamy rożne sprzęty. Na szczególną uwagę zasługuje wspólna lodówka. Nie myjemy jej codziennie, ale po wyjeździe gości, czyścimy ją dokładnie specjalnym preparatem do mycia lodówek lub ciepłą wodą z dodatkiem sody oczyszczonej bądź innego środka do mycia naczyń. Ważne, aby zdezynfekować miejsca trudnodostępne. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelki z rowkami lubiące gromadzić brud. Na końcu, przemywamy środkiem dezynfekującym i zostawiamy uchylone drzwi do całkowitego osuszenia. Dobrze jest oznakować półki dla poszczególnych pokoi i udostępnić zamykane pojemniki na żywność.
Całe pomieszczenie dokładnie wietrzymy, odkurzamy, myjemy stół, aneks kuchenny środkami dezynfekującymi oraz wszystkie powierzchnie często używane, wycieramy kurze, zmywamy klatkę schodową. Uzupełniamy środki czystości i do dezynfekcji, wieszamy ręcznik do rąk i do naczyń. Warto zostawić ręczniki jednorazowe.

Łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w samodzielnych jednostkach mieszkalnych, ponieważ wynajmujemy je rodzinie, która korzysta z obiektu na zasadach panujących we własnym domu. Rodzina też odpowiada za utrzymanie mieszkania w czystości przez cały czas pobytu na wypoczynku. Kwaterodawca jest tylko zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących.

https://agroturystyka.pl/bezpieczna-kwatera

Materiały do pobrania

Przykładowe oświdczenie
Przykładowy regulamin pobytu
Wytyczne dla funkcionowania turystyki wiejskiej i agroturystyki w dobie covid
Pismo GIS dot. przyjmowania gości w momencie zachorowania przez właściciela obiektu

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.