Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Ostatnio dodane artykuły

Opłata abonamentowa RTV w agroturystyce

Meldunek w agroturystyce

Umowa dzierżawy – wymagania

Pytania i odpowiedzi

Świadczenia pieniężne i niepieniężne, edukacja i opieka – dostępne dla obywateli Ukrainy i ich rodzin

Legalizacja zatrudnienia – jak zatrudnić obywatela Ukrainy

W module znajdują się m.in obowiązujące przepisy prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności turystycznej na wsi, wymagania sanitarne, przepisy szczególne regulujące działalność turystyczną na wsi w dobie pandemii.

Opłata abonamentowa RTV w agroturystyce

Meldunek w agroturystyce

Umowa dzierżawy – wymagania

Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

Dobre praktyki funkcjonowania

Gwarancje w turystyce wiejskiej

Ubezpieczenia w turystyce wiejskiej

Wymagania budowlane

Wymagania przeciwpożarowe

Wymagania sanitarne

Zgłoszenie obiektu do ewidencji

Minimalne wymagania

Żywność przygotowana do sprzedaży w ramach prowadzonych usług żywieniowych w obiektach turystyki wiejskiej i gospodarstwach agroturystycznych, podlega wymogom żywienia zbiorowego i musi być bezpieczna dla zdrowia i życia gości. Podstawowym wymogiem w tym zakresie jest znajomość przepisów prawnych.

Rolniczy Handel Detaliczny

Jakość w żywieniu – przepisy prawne

Ogłoszenie w Polsce stanu epidemii skutkowało to wprowadzaniem zmian w funkcjonowaniu instytucji, zakładów pracy czy turystyki. Czasowe ograniczenia przemieszczania się ludzi, miały ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych. Branża turystyczna, w momencie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, np. w czasie klęsk żywiołowych czy epidemii, jest najbardziej narażona na straty, dlatego warto w prowadzonej działalności, mieć przygotowane i opracowane procedury minimalizujące zarówno istniejące, jak i przyszłe wydarzenia losowe, takie jak np. pandemia wirusa COVID-19. Opracowane procedury nie są aktami prawnymi, ale pomagają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne właścicielom gospodarstw agroturystycznych, domowników oraz turystów wypoczywających w gospodarstwie.

Odpoczywaj na wsi bezpiecznie film broszura

Bezpieczna kwatera

Dobre praktyki w dobie covid

Jakość odgrywa coraz większą rolę w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, ponieważ jest gwarancją spełnienia obecnych wymagań turystów. Kluczowym elementem, który w dzisiejszych czasach pozwala poprawić konkurencyjność produktów turystycznych, jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług. Jeśli chcemy cieszyć się sporą liczbą zadowolonych gości, powinniśmy zadbać o określenie najważniejszych determinantów jakości. W wyznaczaniu podstawowych i najważniejszych standardów w branży hotelarskiej, może nam pomóc kategoryzacja usług turystycznych.

Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w turystyce wiejskiej

Kategoryzacja

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.