Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
„Gospodarstwa Gościnne”

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek online już dziś.
Przyjmij insepktora i ciesz się korzyściami
z kategoryzacji.

Złóż wniosek Jeżeli nie wiesz jakie korzyści płyną z wykonania kategoryzacji własnej kwatery, możesz
dowiedzieć się więcej. Czytaj więcej
phone
przewiń w górę

JAK DZIAŁA KATEGORYZACJA

Złożenie formularza

Wystarczy wypełnić wniosek online, wnieść opłatę kategoryzacyjną i czekać na odwiedziny inspektora.

Wizyta inspektora

Inspektor dokona kategoryzacji Twojego obiektu na miejscu i wynik kategoryzacji zostanie dodany do bazy agroturystyki.

Otrzymanie oceny

Nie czekaj, złóż wniosek online już dziś.
Przyjmij insepktora i ciesz się korzyściami z kategoryzacji.

O kategoryzacji

Tu dowiesz się na czym polega idea kategoryzacji, zapoznasz się z regulaminem kategoryzacji oraz otrzymasz wskazówki jak przygotować swoją kwaterę

Czytaj więcej

Dla kwaterodawców

Tu znajdziesz informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi, uzyskasz informacje o prawnych i podatkowych aspektach prowadzenia tej działalności.

Czytaj więcej

Dla inspektorów

Tu znajdują się informacje dla kadry inspektorów PFTW „GG”

Czytaj więcej
przewiń w górę

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ

“GOSPODARTSTWA GOŚCINNE”

O Federacji

Powstała w roku 1996 roku. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, patronującą 45 lokalnym i regionalnym organizacjom stowarzyszającym obiekty turystyki wiejskiej. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Założenia statutowe są realizowane poprzez ustawiczne szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w środkach masowego przekazu.

Zadania i Cele

Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przez obiekty turystyki wiejskiej ich rekomendacja i promocja.

Poprzez swoje działania Federacja pragnie rozwijać pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promować wypoczynek na łonie natury.

Czytaj więcej

Dane Federacji

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Al. Kasztanowa 2,
24-150 Nałęczów
NIP: 526-17-71-733
KRS: 0000163698

Dane do korespondencji

Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
e-mail: federacja@agroturystyka.pl
tel: 81 50 14 311

Bank Zachodni WBK
nr. konta 65 1090 1883 0000 0005 0600 1063

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo