Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

Rozpoczynając działalność, a także w jej trakcie, należy wybrać jedną z form opodatkowania dochodów. Od 2022 roku do wyboru są trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Ważne! Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. – Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Żeby dokonać optymalnego wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej należy wiedzieć czym są: przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód oraz strata.
Przychód z działalności gospodarczej -za przychody z działalności gospodarczej uważa się wszelkie kwoty należne przysługujące przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (obniżenia ceny wynikające z zapłaty za towar przed terminem).
W uproszczeniu, przychodem z działalności gospodarczej będzie wszystko to, co firma otrzymała bądź powinna otrzymać od swoich kontrahentów, za wykonane na ich rzecz usługi lub dostarczone towary.
Ważne! Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jesteś podatnikiem podatku VAT, kwota podatku od towarów i usług nie stanowi twojego przychodu. Przychód dla celów podatkowych stanowi wyłącznie należna kwota pomniejszona o podatek od towarów i usług (kwota netto).
Koszty uzyskania przychodów
Pojęcie „kosztów uzyskania przychodów” jest kluczowe dla podatników stosujących opodatkowanie według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. Przepisy nie wskazują konkretnie, co może stanowić koszt uzyskania przychodu. Kluczowy jest cel, w jakim przedsiębiorca ponosi wydatki.
Koszty uzyskania przychodów to wydatki, które zostały poniesione w celu: osiągnięcia przychodów, np. poprzez nabycie towarów, materiałów biurowych, wyposażenia, czyli wszystkiego co bezpośrednio bądź pośrednio ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu zachowania źródła przychodów, czyli np. wydatki na organizację spotkań z kontrahentami zabezpieczenia źródła przychodów, czyli na przykład wydatki na polisy ubezpieczeniowe, zostały faktycznie poniesione (nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury, ujęcie w księgach) zostały poniesione przez podatnika (a nie przez inną osobę) nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (pełen katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów znajdziesz w art. 23 Ustawy o PIT).
Dochód z działalności gospodarczej
Pojęcie dochodu z działalności gospodarczej jest kluczowe dla podatników stosujących opodatkowanie wg. skali podatkowej oraz podatkiem liniowym – to od dochodu podatnicy ci zapłacą podatek dochodowy, zgodnie z wybraną stawką.
Dochód z działalności gospodarczej to różnica pomiędzy sumą przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w danym roku kalendarzowym, a sumą kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej bądź zachowania, lub zabezpieczenia działalności gospodarczej.

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie – https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172

Poznaj każdą formę opodatkowania – Tabela: główne różnice pomiędzy czterema sposobami opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych – do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Tabela: główne różnice pomiędzy czterema sposobami opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.