Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Jakość w żywieniu – przepisy prawne

Jakość produktów w żywieniu agroturystycznym
Ofertę żywieniową w agroturystyce i jej kontrolowane bezpieczeństwo, można wzmocnić poprzez włączenie do niej produktów z certyfikatami jakości. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych uczestniczą już w systemach jakości – unijnych bądź krajowych – ale jest ich wciąż za mało, by można było mówić o przewadze jakościowych produktów w agroturystyce. Są one także w zbyt małym stopniu włączane do turystycznych szlaków, których ważnym elementem są obiekty agroturystyczne oraz do imprez kulinarnych, w których biorą udział właściciele obiektów agroturystycznych.
Unijne systemy jakości to rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych, a jego celem jest ochrona ich nazw i wybitnej jakości przed nieuczciwymi praktykami, np. podrabianiem Ofertę żywieniową w agroturystyce i jej kontrolowane bezpieczeństwo, można wzmocnić poprzez włączenie do niej produktów z certyfikatami jakości. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych uczestniczą już w systemach jakości – unijnych bądź krajowych – ale jest ich wciąż za mało, by można było mówić o przewadze jakościowych produktów w agroturystyce. Są one także w zbyt małym stopniu włączane do turystycznych szlaków, których ważnym elementem są obiekty agroturystyczne oraz do imprez kulinarnych, w których biorą udział właściciele obiektów agroturystycznych.
Unijne systemy jakości to rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych, a jego celem jest ochrona ich nazw i wybitnej jakości przed nieuczciwymi praktykami, np. podrabianiem.

Certyfikaty dla produktów regionalnych i tradycyjnych:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa nawiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. wiśnia nadwiślanka, bryndza podhalańska, podkarpacki miód spadziowy), cały proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprzedaży odbywa się w tym miejscu; cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miejsca, w którym powstał.

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są produkowane (np. jabłka łąckie, andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony), ich reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geograficznych regionu (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury; co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wykorzystuje producent

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)
przyznawany jest produktom, które mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca; odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii (np. olej rydzowy, pierekaczewnik, kabanosy); ich tradycyjny charakter wynika z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii mającej co najmniej 30 lat.

Produkty z certyfikatami systemów jakości UE są kontrolowane. Producent otrzymuje: certyfikat lub świadectwo zgodności – dokument stwierdzający zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach. Kontrolują jednostki certyfikujące, akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa. Do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnione są również wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Producenci mogą także uczestniczyć w krajowych systemach jakości, uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz notyfikowanych w UE. Są to:
Jakość Tradycja
– system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Służy wyróżnianiu tradycyjnych produktów żywnościowych wysokiej jakości. Produkty oznaczone tym znakiem są wyprodukowane z poszanowaniem środowiska, według zasad „dobrych praktyk”: Dobrej Praktyki Rolniczej, Hodowlanej, Higienicznej i Produkcyjnej. Ważnym elementem systemu JT  jest śledzenie pochodzenia produktu (traceability), co wpisuje się w zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

PQS (Pork Quality System)
– system certyfikacji jakościowej wieprzowiny. Jakość wieprzowiny wytworzonej w ramach systemu PQS wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji.

QMP (Quality Meat Program)
– system certyfikacji jakościowej wołowiny. Jakość wołowiny i młodej wołowiny wytworzonej w ramach systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązkówproducentów, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji.
System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)
ma charakter multiproduktowy, obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe

 

Więcej informacji: www.minrol.gov.pl/jakość żywności/produkty regionalne i tradycyjne; www.produktyregionalne.pl

USTAWY
– Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr 171, poz. 12250 ze zm.) regulująca ogół wymagań, które muszą być spełniane, aby żywność znajdująca się w obrocie, zarówno krajowa, jak i pochodząca z importu, czyli żywność, którą kupujemy w sklepach detalicznych, targowiskach, restauracjach, stołówkach itp. była bezpieczna dla naszego zdrowia,
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na podmioty działające w sektorze spożywczym (osoby fizyczne i instytucje) m.in.:
obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, odbywających się pod ich kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w ww. rozporządzeniu, wdrażania zasad HACCP, rejestracji i zatwierdzania zakładów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pobierania i przechowywania próbek żywności.

 

 

 

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.