Jakość w żywieniu – przepisy prawne

Jakość produktów w żywieniu agroturystycznym
Ofertę żywieniową w agroturystyce i jej kontrolowane bezpieczeństwo, można wzmocnić poprzez włączenie do niej produktów z certyfikatami jakości. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych uczestniczą już w systemach jakości – unijnych bądź krajowych – ale jest ich wciąż za mało, by można było mówić o przewadze jakościowych produktów w agroturystyce. Są one także w zbyt małym stopniu włączane do turystycznych szlaków, których ważnym elementem są obiekty agroturystyczne oraz do imprez kulinarnych, w których biorą udział właściciele obiektów agroturystycznych.
Unijne systemy jakości to rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych, a jego celem jest ochrona ich nazw i wybitnej jakości przed nieuczciwymi praktykami, np. podrabianiem Ofertę żywieniową w agroturystyce i jej kontrolowane bezpieczeństwo, można wzmocnić poprzez włączenie do niej produktów z certyfikatami jakości. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych uczestniczą już w systemach jakości – unijnych bądź krajowych – ale jest ich wciąż za mało, by można było mówić o przewadze jakościowych produktów w agroturystyce. Są one także w zbyt małym stopniu włączane do turystycznych szlaków, których ważnym elementem są obiekty agroturystyczne oraz do imprez kulinarnych, w których biorą udział właściciele obiektów agroturystycznych.
Unijne systemy jakości to rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych, a jego celem jest ochrona ich nazw i wybitnej jakości przed nieuczciwymi praktykami, np. podrabianiem.

Certyfikaty dla produktów regionalnych i tradycyjnych:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa nawiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. wiśnia nadwiślanka, bryndza podhalańska, podkarpacki miód spadziowy), cały proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprzedaży odbywa się w tym miejscu; cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miejsca, w którym powstał.

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są produkowane (np. jabłka łąckie, andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony), ich reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geograficznych regionu (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury; co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wykorzystuje producent

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)
przyznawany jest produktom, które mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca; odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii (np. olej rydzowy, pierekaczewnik, kabanosy); ich tradycyjny charakter wynika z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii mającej co najmniej 30 lat.

Produkty z certyfikatami systemów jakości UE są kontrolowane. Producent otrzymuje: certyfikat lub świadectwo zgodności – dokument stwierdzający zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach. Kontrolują jednostki certyfikujące, akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa. Do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnione są również wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Producenci mogą także uczestniczyć w krajowych systemach jakości, uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz notyfikowanych w UE. Są to:
Jakość Tradycja
– system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Służy wyróżnianiu tradycyjnych produktów żywnościowych wysokiej jakości. Produkty oznaczone tym znakiem są wyprodukowane z poszanowaniem środowiska, według zasad „dobrych praktyk”: Dobrej Praktyki Rolniczej, Hodowlanej, Higienicznej i Produkcyjnej. Ważnym elementem systemu JT  jest śledzenie pochodzenia produktu (traceability), co wpisuje się w zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

PQS (Pork Quality System)
– system certyfikacji jakościowej wieprzowiny. Jakość wieprzowiny wytworzonej w ramach systemu PQS wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji.

QMP (Quality Meat Program)
– system certyfikacji jakościowej wołowiny. Jakość wołowiny i młodej wołowiny wytworzonej w ramach systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązkówproducentów, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji.
System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)
ma charakter multiproduktowy, obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe

 

Więcej informacji: www.minrol.gov.pl/jakość żywności/produkty regionalne i tradycyjne; www.produktyregionalne.pl

USTAWY
– Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr 171, poz. 12250 ze zm.) regulująca ogół wymagań, które muszą być spełniane, aby żywność znajdująca się w obrocie, zarówno krajowa, jak i pochodząca z importu, czyli żywność, którą kupujemy w sklepach detalicznych, targowiskach, restauracjach, stołówkach itp. była bezpieczna dla naszego zdrowia,
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na podmioty działające w sektorze spożywczym (osoby fizyczne i instytucje) m.in.:
obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, odbywających się pod ich kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w ww. rozporządzeniu, wdrażania zasad HACCP, rejestracji i zatwierdzania zakładów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pobierania i przechowywania próbek żywności.

 

 

 

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.