Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Legalizacja zatrudnienia – jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Prawo do pracy przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy:
– przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów specustawy lub
– przebywają legalnie na terytori. um Rzeczypospolitej Polskiej

Działalność gospodarcza
Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny, przyznano prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich.
Warunki, które będzie trzeba spełnić, aby uzyskać powyższe uprawnienie:
– legalizacja pobytu na podstawie Specustawy lub ustawy o cudzoziemcach,
– uzyskanie numeru PESEL.
Ważne! Jeśli upłynie ustawowy okres 18 miesięcy lub pobyt obywatela Ukrainy przestanie być legalny na podstawie ustawy o cudzoziemcach  przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG

Zezwolenie na zatrudnienie ukraińskiego pracownika. 

W przypadku ukraińskich uciekinierów nie jest wymagane np. zezwolenie na pracę. Wystarczy, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Takie zgłoszenie należy wysłać w ciągu 14 dni od jej podjęcia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: praca.gov.pl.
W powiadomieniu o powierzeniu pracy Ukraińcowi pracodawca musi przekazać m.in. informacje o: firmie, pracowniku czy rodzaju zawartej umowy (patrz: ramka). Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia.
UWAGA! Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma co do zasady obowiązek określenia wynagrodzenia przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.