Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Opłata abonamentowa RTV w agroturystyce

Za co naliczana jest opłata abonamentowa RTV w agroturystyce?

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych stanowi w art. 2, że opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5, który wskazuje, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza się tylko jedną z opłat, jeśli odbiorniki używane są przez:

  • osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
  • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji.

Warto dodać, że gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Gospodarstwo rolne a agroturystyka w świetle opłaty abonamentu RTV

Z agroturystyką powstał problem, a sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 28 lutego 2017 r. (sygn. akt: II GSK 1388/15) NSA orzekł, że działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego spełnia cechy prowadzenia działalności gospodarczej.

To sprawia, iż rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne jest przedsiębiorcą – w rozumieniu zarówno przepisów Kodeksu cywilnego (art. 431 k.c.), jak również przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Tym samym, zdaniem sądu, fakt wyłączenia tej działalności z zakresu regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie upoważnia do twierdzenia, że osoba prowadząca tę działalność nie jest zobowiązana do wnoszenia opłat abonamentowych.

Używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla potrzeb agroturystyki nie można uznać za używanie odbiorników w gospodarstwie domowym. Odbiorniki nie są używane w gospodarstwie domowym, a przez osoby trzecie (turystów). Osób wynajmujących pokoje (turystów) nie można uznać za osoby mieszkające i utrzymujące się wspólnie z prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne.

Kwestia opłat abonamentowych za RTV związane z gospodarstwem agroturystycznym powoduje problemy interpretacyjne, dlatego najlepiej wyjaśnić to na poczcie.

Wysokość opłat w 2023 roku: D.U. RP Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r. Poz. 1419 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 czerwca 2022 r.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.