Opłata abonamentowa RTV w agroturystyce

Za co naliczana jest opłata abonamentowa RTV w agroturystyce?

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych stanowi w art. 2, że opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5, który wskazuje, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza się tylko jedną z opłat, jeśli odbiorniki używane są przez:

  • osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
  • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji.

Warto dodać, że gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Gospodarstwo rolne a agroturystyka w świetle opłaty abonamentu RTV

Z agroturystyką powstał problem, a sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 28 lutego 2017 r. (sygn. akt: II GSK 1388/15) NSA orzekł, że działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego spełnia cechy prowadzenia działalności gospodarczej.

To sprawia, iż rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne jest przedsiębiorcą – w rozumieniu zarówno przepisów Kodeksu cywilnego (art. 431 k.c.), jak również przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Tym samym, zdaniem sądu, fakt wyłączenia tej działalności z zakresu regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie upoważnia do twierdzenia, że osoba prowadząca tę działalność nie jest zobowiązana do wnoszenia opłat abonamentowych.

Używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla potrzeb agroturystyki nie można uznać za używanie odbiorników w gospodarstwie domowym. Odbiorniki nie są używane w gospodarstwie domowym, a przez osoby trzecie (turystów). Osób wynajmujących pokoje (turystów) nie można uznać za osoby mieszkające i utrzymujące się wspólnie z prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne.

Kwestia opłat abonamentowych za RTV związane z gospodarstwem agroturystycznym powoduje problemy interpretacyjne, dlatego najlepiej wyjaśnić to na poczcie.

Wysokość opłat w 2023 roku: D.U. RP Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r. Poz. 1419 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 20 czerwca 2022 r.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.