Świadczenia pieniężne i niepieniężne, edukacja i opieka – dostępne dla obywateli Ukrainy i ich rodzin

Obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie Specustawy, oraz którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli ubiegać się o przyznane świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Otrzymają również jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Specustawa przyznaje również prawo do następujących świadczeń:
o świadczeń rodzinnych (przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniany członek rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Polski);
– opieki medycznej;
– bezpłatnej pomocy psychologicznej;
– świadczeń wychowawczych, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;
– świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;
– pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
– osoba będąca studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne;
– rodzinnego kapitału opiekuńczego;
– dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Edukacja i opieka

W nowych przepisach uregulowano też warunki, na jakich obywatele Polski i Ukrainy, którzy studiowali w Ukrainie lub byli tam nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, będą mogli kontynuować naukę lub działalność naukową na polskich uczelniach.

Ukraińskie dzieci i uczniowie również będą miały zapewnioną naukę i wychowanie. W tym celu w szkołach i przedszkolach będą mogły być tworzone nowe klasy i grupy. Dodatkowo ustawa przewiduje ułatwienia w zatrudnianiu pomocników nauczycieli, a także reguluje kwestie związane z zapewnieniem opieki dla małoletnich dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski bez opieki.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.