Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Świadczenia pieniężne i niepieniężne, edukacja i opieka – dostępne dla obywateli Ukrainy i ich rodzin

Obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie Specustawy, oraz którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli ubiegać się o przyznane świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Otrzymają również jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Specustawa przyznaje również prawo do następujących świadczeń:
o świadczeń rodzinnych (przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniany członek rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Polski);
– opieki medycznej;
– bezpłatnej pomocy psychologicznej;
– świadczeń wychowawczych, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;
– świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;
– pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
– osoba będąca studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne;
– rodzinnego kapitału opiekuńczego;
– dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Edukacja i opieka

W nowych przepisach uregulowano też warunki, na jakich obywatele Polski i Ukrainy, którzy studiowali w Ukrainie lub byli tam nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, będą mogli kontynuować naukę lub działalność naukową na polskich uczelniach.

Ukraińskie dzieci i uczniowie również będą miały zapewnioną naukę i wychowanie. W tym celu w szkołach i przedszkolach będą mogły być tworzone nowe klasy i grupy. Dodatkowo ustawa przewiduje ułatwienia w zatrudnianiu pomocników nauczycieli, a także reguluje kwestie związane z zapewnieniem opieki dla małoletnich dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski bez opieki.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.