Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych

Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych

Obiekty, w których odpoczywają niepełnosprawni turyści, powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych określone dla budynków zamieszkania zbiorowego. Do wejść do budynku mieszkalnego powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym, co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.
Co ważne, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Poza tym, istotnymi elementami są brak różnicy poziomów/podjazd/winda/platforma/ podnośnik, a także schody wyposażone w poręcze.

Zwróćmy uwagę, by meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniały poruszania się po korytarzach i nie zawężały wymaganej szerokości korytarza (min. 1,2 m). W przypadku prowadzenia działalności rolniczej, powinien być opis zagrożeń, jakie pojawiają się lub mogą pojawić w gospodarstwie – nie wszystko można przewidzieć, ale można sprawdzić np. czy nie wystają jakieś druty, kamienie, czy np. spłoszony koń nie ucieknie w stronę domu/ludzi.

Toaleta powinna być wyposażona w: umywalkę niskosyfonową, prysznic bez progu, poręcze i krzesełko pod prysznicem, balkonik lub poręcze przy muszli, natrysk dostosowany do wjazdu wózkiem oraz – co istotne – posadzkę antypoślizgową.

Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych – https://agroturystyka.pl/dla-niepelnosprawnych

Materiały do pobrania

Formularz niepełnosprawność sensoryczna
Formularz niepełnosprawność związana z problemami oddechowymi i krążenia
Formularz niesprawność intelektualna
Formularz niesprawność intelektualna

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.