Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz.2 – zakończenie projektu

Dzień 31 października br. kończy projekt „Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz.2”, który Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach.

Projekt był kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. I polegał na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi (upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych) poprzez następujące działania:
• Realizację 12 30-minutowych wywiadów promocyjnych z pasjonatami zaangażowanymi w ochronę i krzewienie ciekawych tradycji materialnych i niematerialnych, historycznie powiązanych i występujących na mazowieckiej wsi, upowszechnienie wywiadów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
• Realizację 12 min. 4-minutowych filmów promocyjnych prezentujących zarówno sylwetki pasjonatów zaangażowanych w pielęgnowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego, jak i miejsca, w których kultywowane są tradycje, upowszechnienie filmów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji tematycznych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
• Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2” prezentującego wybrane 12 miejsc, w których kultywowane są ciekawe przejawy tradycji ukazane przez pryzmat ludzi – pasjonatów zaangażowanych w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa, tożsamości regionalnej i kultury ludowej. Przewodnik będzie dostępny bezpłatnie w biurze MROT, w sieci centrów i punktów Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, będzie dystrybuowany podczas targów oraz innych imprez promocyjnych (również plenerowych), w zależności od sytuacji pandemicznej. Jest dostępny w formie drukowanej oraz w formie pdf do pobrania. Przewodnik dotrze również do nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego. Nakład przewodnika – 1000 egz.
• Realizację stacjonarnej konferencji podsumowującej operację pt. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka i edukacja” dotyczącej prezentacji bohaterów operacji tj. 12 twórców ludowych/pasjonatów/przedstawicieli ginących zawodów. Pośrednio konferencja dotyczyła znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.
• Nowością tej edycji była realizacja międzypokoleniowych warsztatów (4 warsztaty) twórcami ludowymi/pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Warsztaty zostały zrealizowane w oparciu o opracowane scenariusze i stanowią swego rodzaju pilotaż tj. wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z wysekcjonowanymi twórcami ludowymi.

https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2023/10/TRADYCJA-MAZOWIECKIEJ-WSI_KSOW_strona-po-stronie.pdf

W tym roku w projekcie znalazły się następujące zawody:
• Bartnictwo. Powrót kurpiowskiego cechu
• Ceramika. Gwizdki i inne instrumenty ludowe
• Kulinaria. Tradycja w nowoczesnej kuchni
• Tradycyjne ogrodnictwo i zielarstwo. Lawendowe historie
• Piekarstwo. Bochenek z pieca chlebowego
• Plecionkarstwo rekonstrukcyjne. Radomskie sploty
• Popularyzacja gwary. Mały książę po kurpiowsku
• Rzeźbiarstwo. Historia Kurpi Białych w miniaturze
• Stolarstwo i snycerstwo. Rzemiosło w wersji unplugged
• Szkutnictwo. Na rzekach Mazowsza od 5 pokoleń
• Tkactwo dwuosnowowe. Opowieści na tkaninie
• Zdobnictwo obrzędowe. Pisanki Kurpi Zielonych

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.