Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji

„Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji” w ramach KSOW podpisana!

Projekt jest realizowany przy współpracy Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożony w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Projekt przygotowany przez MROT został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu w ramach działania nr 13 pt. „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, a w ślad za tym otrzymał finansowanie na realizację w ramach KSOW.
Celem projektu jest promocja i upowszechnienie tradycji mazowieckiej wsi w kontekście jej potencjału dla kreowania oferty turystycznej oraz w kontekście wspierania edukacji regionalnej na Mazowszu.
Z punktu widzenia atrakcyjności i efektywności operacji kluczowe znaczenie ma fakt, iż realizuje ona równocześnie dwa równorzędne komponenty: turystyczny i edukacyjny.
Aspekt turystyczny dotyczy ujęcia i prezentacji dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi jako magnesu przyciągającego turystów wybierających Mazowsze jako kierunek krótkoterminowych, ciekawych podróży i atrakcyjnego wypoczynku, co jest odpowiedzią na trendy, które ujawniły się w okresie pandemicznym i postpandemicznym Covid 19, kiedy to wielu turystów wybierało i nadal wybiera bezpieczną lokalność i ukierunkowało swoje zainteresowania na atrakcje turystyczne na obszarach wiejskich z daleka od tłumów. Z badań wynika, że 46% z nich zwracało uwagę na lokalną kuchnię, a 37% na unikalne i ciekawe dziedzictwo. W tym kontekście operacja wspiera i stymuluje decyzje zakupowe, upowszechniając i promując oferty turystyczne bazujące na niematerialnym dziedzictwie kulturowym, powodując tym samym wzrost ruchu turystycznego oraz korzystne efekty gospodarcze i społeczne w skali lokalnej oraz regionalnej.
Aspekt edukacyjny operacji dotyczy przekazywania i upowszechniania wiedzy o mazowieckich tradycjach, historii, obyczajach, obrzędach dzieciom i młodzieży z mazowieckich szkół podstawowych i średnich. Rezultaty operacji dostarczone nauczycielom (m.in. wideo-wywiady promocyjne, filmy promocyjne, artykuły, przewodnik) pozwolą im na zaplanowanie wycieczek szkolnych, a także będą dodatkowym wsparciem dydaktycznym podczas realizacji lekcji z zakresu edukacji regionalnej.
Realizacja projektu zakłada:
• Opracowanie i publikację przewodnika „Poznaj tradycje mazowieckiej wsi”.
• Realizację cyklu wideo-wywiadów z ciekawymi osobami – mieszkańcami obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanymi w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych (m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie zespołów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).
• Realizację filmów prezentujących poszczególne miejsca, atrakcje, w których kultywowane są tradycje (w postaci rzemiosła, muzyki, tańca, kulinariów etc.) przez pryzmat ludzi, zaangażowanych w pielęgnowanie tych tradycji.
• Opracowanie cyklu artykułów o ciekawych osobach – mieszkańcach obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanych w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych (jak m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie zespołów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).
• Publikację opracowanych materiałów – wideo-wywiadów, filmów, artykułów oraz przewodnika – na stronach administrowanych przez MROT: modanamazowsze.pl, mrot.pl oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
• Organizację konferencji „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej” prezentującej ciekawe rozwiązania dotyczące możliwości innowacyjnego wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju oferty turystycznej oraz promującej również powstały przewodnik, filmy promocyjne, wideo-wywiady, artykuły oraz umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, przede wszystkim nawiązanie kontaktów między osobami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi a nauczycielami ze szkół podstawowych i średnich z Mazowsza.

Cel projektu jakim jest upowszechnienie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi jest w sposób bezpośredni powiązany ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich dzięki promowaniu szacunku do lokalnej kultury oraz odwoływaniu się do lokalnej społeczności (budowanie ofert turystycznych na unikalnym doświadczeniu, które można osiągnąć tylko za pomocą angażowania mieszkańców znających tradycje i mogących je zaprezentować).
Założone efekty realizacji projektu:
• publikacja „Poznaj tradycje mazowieckiej wsi” – przewodnik publikowany w papierowej wersji drukowanej w nakładzie 1000 egz. oraz udostępniany w wersji cyfrowej PDF na portalach MROT i w zintegrowanych mediach społecznościowych,
• cykl dwunastu wideo-wywiadów promocyjnych z pasjonatami – mieszkańcami obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanymi w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych,
• cykl dwunastu 4-minutowych filmów promocyjnych prezentujących 12 miejsc, w których można zobaczyć i doświadczyć mazowieckich tradycji w różnych przejawach (ginące zawody, rękodzieło lokalne, produkty tradycyjne, kulinaria, etc.),
• cykl dwunastu artykułów promocyjnych o pasjonatach w wersji tekstowej z bogatym ilustrowaniem zdjęciami, opublikowanych na stronie www.modanamazowsze.pl wraz z promocją w zintegrowanych mediach społecznościowych administrowanych przez MROT,
• konferencja promocyjna pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki oraz edukacji regionalnej”.

Projekt będzie realizowany do 31 października br.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.